Zespoły śpiewacze Gminy Zamość na gościnnych występach

1596

W dniu 15 stycznia 2012 r. (niedziela) zespół śpiewaczo – obrzędowy „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec wystąpił z koncertem kolęd w kościele pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Różańcowej w Nieliszu. Po Mszy Św. o godz. 12.00, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii, ks. Dariusz Soniak. Panie, przy akompaniamencie instruktora muzycznego, Pana Czesława Bartnika, zaprezentowały program kolędowy: Cicha noc, Przystąpmy do szopy, Lulaj go Matko, lulaj, Wesołą nowinę bracia słuchajcie, Z narodzenia Pana, Bracia patrzcie jeno, Trumfy Króla Niebieskiego, Hej w Dzień Narodzenia, Bóg się rodzi. Występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, Panie zebrały gorące owacje i już zostały zaproszone przez księdza proboszcza na koncert pieśni wielkopostnych.

W tym samym dniu, w niedzielę 15 stycznia także Chór „Sitanianie” z Sitańca  gościł na występach poza granicami gminy. O godz. 12.00 chór uświetnił swoim występem oprawę Mszy Św. w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Rudniku, wykonując kolędy: Bracia patrzcie jeno, Dzisiaj w Betlejem, Pasterze bieżeli, Jak trzej królowie. Chór wystąpił także z koncertem kolęd po Mszy Św. W repertuarze pojawiły się kolędy: Pospieszcie pastuszki, Przybieżeli do Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi, Witaj Święta Dziecino, Nie było miejsca dla Ciebie, Cicho, cicho, sza, A cóż z tą Dzieciną, W dzień Bożego Narodzenia, Bóg się rodzi. Występ zespołu spotkał się z gorącym przyjęciem wśród mieszkańców Rudnika i otrzymał zaproszenie z rąk księdza proboszcza miejscowej parafii na kolejne występy.

Następnie o godz. 15.00 uczestniczył w Festi­walu Kolęd, Jase­łek i Pasto­ra­łek. Festi­wal został zorga­ni­zo­wany przez Ośro­dek Kul­tury Samo­rzą­do­wej w Żółkiewce, a odbył się w Gmin­nej Hali Spor­to­wej w Żółkiewce. Chór wystąpił z pro­gra­mem kolęd i pastorałek: Bracia patrzcie jeno, Pospieszcie pastuszki, Pasterze bieżeli, Gdy się Chrystus rodzi, Witaj Święta Dziecino, A cóż z tą Dzieciną, Jak trzej królowie, Cicho, cicho, sza, Lulaj Go Matko lulaj, Idzie Nowy Rok.

Paweł Mróz