Zdolni Matematycy z Kalinowic

1834

W tym roku szkolnym mamy dużo powodów do zadowolenia, bowiem dwoje uczniów sięgnęło po tytuł laureata dwóch konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim. Są to: uczennica kl. VI a, Katarzyna Bednaruk – uzyskała tytuł laureata „Kuratoryjnego konkursu polonistycznego”, uczeń kl. VI b, Michał Salej – uzyskał tytuł laureata „Kuratoryjnego konkursu matematycznego”. Uczniowie Ci zostali zwolnieni ze sprawdzianu szóstoklasisty uzyskując max ilość punktów – 40. Uczniowie naszej szkoły każdego roku biorą czynny udział w Konkursie Matematycznym „Szpak”, organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Również w tym roku uczestniczyliśmy w konkursie i odnieśliśmy sukcesy.
W w/w konkursie mieliśmy 8 finalistów, z których 5 uzyskało tytuł laureata:
Finalistami tego konkursu byli: Szymon Lupa kl. IV a, Weronika Skowron kl. IV a, Karolina Kołcon kl. IV a, Olga Krupa kl. V a, Adam Kasprowicz kl. VI a, Katarzyna Bednaruk kl. VI a, Mateusz Kołcon kl. VI b, Michał Salej kl. VI b. Tytuł Laureata otrzymali: Weronika Skowron kl. IV a, Karolina Kołcon kl. IV a, Adam Kasprowicz kl. VI a, Mateusz Kołcon kl. VI b, Michał Salej kl. VI b.

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach