Wybrano nowy skład Zarządu Klubu Abstynenta „WIARUS”

1079

11 grudnia 2011 r. został wybrany nowy skład Zarządu Klubu Abstynenta „WIARUS”, jak  również uchwalono nowy Statut.

Skład Zarządu:
Prezes – Tomasz Węcławik,
Wiceprezes – Andrzej Rycak,
Sekretarz – Urszula Czyszkowska,
Skarbnik – Anna Szabla,

Komisja Rewizyjna:
Badzian Andrzej,
Smoliński Janusz,
Niedużak Małgorzata,
Biłant Iga.