Ważny komunikat dla rolników

849

W związku ze stratami w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, Minister Rolnictwa podjął decyzję o pomocy dla rodzin rolniczych.
Na podstawie informacji przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Gmina Zamość uruchomiła wstępną procedurę przyjmowania od rolników oświadczeń o stratach w uprawach. Weryfikację złożonych oświadczeń przeprowadzi  Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego. Termin przyjmowania oświadczeń nie został określony, jednakże w związku z koniecznością potwierdzenia poniesionych strat przez Komisję  w terenie i przekazania ustaleń Wojewodzie, należy składać je niezwłocznie.
Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 1. Formularz Oświadczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 1 lub w formacie PDF dostępny TUTAJ.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński