Strażacy w Krasnobrodzie

1177

W niedzielę, 30 września 2012 roku, po raz czwarty Strażacy Powiatu Zamojskiego z jednostek OSP oraz funkcjonariusze PSP w Zamościu udali się na kolejną pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.
Gminę Zamość reprezentowała ponad 140 osobowa grupa Strażaków Ochotników. Modląc się, przeszliśmy w zwartym szyku spod Kaplicy Wodnej do Sanktuarium. Czynnie uczestniczyliśmy w Nabożeństwie sprawowanym w intencji Strażaków i ich rodzin. Mszę Św. odprawili: kapelan strażaków województwa lubelskiego ks. Mirosław Ładniak , ks. kanonik Jan Chmaj, kapelan Strażaków Powiatu Zamojskiego oraz ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk, proboszcz Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Słowa homilii m.in. porównały służbę strażaka niosącego pomoc innym bez względu na wyznanie, poglądy religijne czy przynależność partyjną do słów Ewangelii mówiącej o umiłowaniu bliźniego swego.
Po zakończeniu uroczystości religijnych odbyło się spotkanie przy strażackiej grochówce gdzie we wspólnych rozmowach poruszano problemy poszczególnych OSP, a także problemy sołectw naszej Gminy.

Wiceprezes ZG ZOSP RP
Tomasz Bosiak
OSP Białowola