Nie odmawiaj podania ręki temu, kto jej potrzebuje, aby się podnieść

1121

W dniu 7 lipca 2012 r odbyła się uroczystość XXV lecia powstania Klubu Abstynenta “WIARUS”. Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Lipsku, odprawioną przez ks. Krystiana Kotulskiego w intencji Towarzystw Trzeźwościowych, następnie część oficjalna kontynuowana była w świetlicy w Białowoli. Na wstępie spotkania Prezes Klubu Pan Tomasz Węcławik powitał zaproszonych gości, wśród nich: Wójta Gminy Zamość Pana Ryszarda Gliwińskiego, przedstawicieli Urzędu Miasta Zamość, Centrum Zdrowia Psychicznego oraz licznych przyjaciół z zaprzyjaźnionych Klubów Abstynenta.
Klub WIARUS powstał w maju 1987 roku na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Radecznicy, jego opiekunką była mgr Anna Marzec, prezesem Klubu Abstynenta w Zamościu był w tym czasie Waldemar Turczyn. Spotkania odbywały się raz w miesiącu w świetlicy szpitalnej, którą udostępnił dr Janusz Dziuba, potem spotkania odbywały się trzy razy w miesiącu.
Rok 1991 to szczególny rok dla Klubu WIARUS, po wielu staraniach został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim. Obecnie funkcję prezesa pełni Pan Tomasz Węcławik, w poprzednich latach Pani Urszula Czyszkowka, Irena Szyduk, Stanisław Kurzępa, Zygmunt Maziarczyk, Aleksander Adamczuk, Leszek Borys.
Głównym celem działania Klubu jest praca na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji trzeźwego życia, wolnego od nałogów. Ma za zadanie udzielanie pomocy, wsparcia, informacji i konsultacji specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i współuzależnień. W myśl hasła: „Bliżej siebie – dalej od narkotyków, alkoholu i środków odurzających”, organizowane są spotkania towarzyskie i akcje mające udowodnić, że bez alkoholu i innych używek, można przyjemnie spędzić czas i wypoczywać. Realizując to zadanie Klub prowadzi w Lipsku Polesiu w Ośrodku Terapeutyczno – Wypoczynkowym Punkt Konsultacyjno Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie. Z porad psychologa i terapeuty można skorzystać bezpłatnie i anonimowo.
Klub Abstynenta WIARUS dał się poznać jako organizacja otwarta, prężnie działająca na płaszczyźnie promocji życia w trzeźwości. Nie ogranicza się do pracy z osobami zrzeszonymi w Klubie, ale również podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego dotkniętego problemem choroby alkoholowej, czy też tych, którzy otarli się o ten problem.
Członkom Klubu WIARUS życzymy wytrwałości, pogody ducha, uśmiechu oraz wszystkiego co kryje się w słowie „najlepsze”.

Małgorzata Paszko