KRUS informuje

1267

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Zamościu informuje osoby ubezpieczone w KRUS, które doznały urazu podczas pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej i które ubiegają się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku, że powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do Placówki Terenowej. Dane kontaktowe Placówki Terenowej KRUS w Zamościu: ul. Gminna 45, 22-400 Zamość, tel. 84 639 14 93.