Apel o wzajemną i życzliwą pomoc w okresie zimowym

830

Nadeszła pierwsza fala zimowych mrozów. Większość  z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są wśród nas też tacy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, niesamodzielność, czy różne sytuacje losowe nie poradzą sobie w tym trudnym okresie.
Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości, a jeśli pomoc przerasta nasze możliwości zgłaszajmy ten fakt do Ośrodka Pomocy Społecznej nr tel. 84- 638 20 17, 638 52 01 lub za pośrednictwem Urzędu Gminy nr tel. 84-639 29 59, 639 23 64. Osobom takim zostanie udzielona pomoc w postaci zakupu opału, zabezpieczenia innych potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.
Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na los osób potrzebujących takiego wsparcia i wierzę, że podjęte przez Was działania pomogą przetrwać ten trudny okres wielu osobom.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński