Akcja „Oddaj krew na wiosnę!” podsumowana!

795

W akcji zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, oddział w Zamościu, w dniu 26 kwietnia br. (czwartek) wzięło udział 32 osoby, tym 9 Pań. W sumie oddano ponad 12 litrów krwi. W akcji udział wzięli druhowie strażacy z terenu Gminy Zamość, z jednostek: OSP Wólka Wieprzecka, OSP Wysokie, OSP Białowola, OSP Mokre, OSP Skokówka, OSP Lipsko, Radni Rady Gminy Zamość, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Zamość, pracownicy jednostek pomocniczych Urzędu Gminy Zamość, mieszkańcy Gminy i Miasta Zamość. „Najbardziej cieszy fakt, że wiele spośród osób oddających krew w czasie akcji, oddawało ją po raz pierwszy” – podsumowuje akcję Prezes Klubu, Paweł Mróz. „Mam nadzieję, że na stałe włączą się w ideę krwiodawstwa”. Zapytani skąd dowiedzieli się o akcji, odpowiadali, że z lokalnej prasy i radia. Jedynie 5 osobom zalecono powstrzymanie się od oddania krwi.
Akcja w Urzędzie Gminy Zamość odbyła się już po raz czwarty, pierwszy raz po auspicjami Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość. Zarząd Klubu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w organizację powyższej akcji.

Prezes Klubu
Paweł Mróz