20 lat OSP Skokówka

2409

W niedzielę 8 lipca br. swój jubileusz 20-to lecia założenia Jednostki świętowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce.
Uroczystości rozpoczęły się na placu przed kościołem parafialnym w Żdanowie. Dowódca Uroczystości, aspirant sztabowy w stanie spoczynku, Henryk Jakóbczak złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierzowi Mielnickiemu o gotowości Strażaków OSP Skokówka do uroczystości. Następnie druhowie i wszyscy obecni udali się do kościoła. Zebranych powitał Prezes OSP Skokówka druh Krzysztof Gromek. Historię Jednostki przedstawił druh Marcin Gałan – Sekretarz Zarządu Jednostki. Mszę Świętą w intencji Jubilatów oraz Tych, którzy w ciągu lat tworzyli jej historię odprawili: Ks. Kanonik Jacek Rak i Ks. Roman Palonka.
W trakcie Mszy Świętej Ks. Jacek Rak dokonał poświęcenia sztandaru jednostki, ufundowanego przez społeczeństwo Skokówki oraz figury Świętego Floriana ufundowanej przez Samorząd Gminy Zamość i Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
Słowa podziękowania kapłanom za odprawienie Mszy Świętej złożyli: Sołtys Skokówki – Druh Andrzej Kiciński, Prezes OSP Skokówka – Druh Krzysztof Gromek, Przewodnicząca KGW Skokówka – Alina Maniuk.
Po Mszy Świętej miała miejsce uroczysta chwila przekazania druhom Sztandaru. W imieniu Fundatorów – Społeczeństwa Skokówki Sztandar przekazali: Anna Nawój – Członek Rady Sołeckiej, Teodozja Stankiewicz, Alina Maniuk i Piotr Poznański. Nastąpił ceremoniał wbijania gwoździ w drzewce Sztandaru. Dokonali tego: Marta Hołys Wolska – Wykonawca Sztandaru, Mieczysław Skiba – Płk. Pożarnictwa Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Zamościu, Ks. Kanonik Jacek Rak – Proboszcz Parafii Żdanów, Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, mł. brygadier Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Teodozja Stankiewicz, Zofia Michalec, Alina Maniuk, Mirosław Stankiewicz, Sławomir Gałan, Andrzej Kiciński – Sołtys Skokówki, Krzysztof Gromek – Prezes OSP Skokówka, Mirosław Jędruszko – Naczelnik OSP Skokówka.
„W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, wręczam Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce Sztandar ufundowany przez Mieszkańców Wsi, jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie “. Mówiąc tą formułę, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu Druh Kazimierz Mielnicki, przekazał Strażakom Sztandar.
Pierwszy poczet sztandarowy OSP Skokówka tworzyli: Mirosław Jędruszko – Naczelnik OSP, Patryk Gromek i Konrad Wnuk. “ Strzeżcie honoru tego Sztandaru jak źrenicy oka “ – z tymi słowami zwracał się do Pocztu Sztandarowego Prezes Krzysztof Gromek. “ Przyrzekamy, że honoru tego Sztandaru nie splamimy “ – tak odpowiedział Naczelnik Mirosław Jędruszko.
Podczas uroczystości odznaczono druhów medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa”, odznaką „Za Wysługę Lat” oraz odznaką „Strażak Wzorowy”.
Prezydium Zarządu Oddziału Województwa Lubelskiego, Uchwałą nr 2/12 z dnia 20 marca 2012 r. nadało złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 23 druhom.
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Gałan Sławomir s. Antoniego (OSP Skokówka), Kuźma Adam s. Jana (OSP Lipsko), Klimko Józef s. Andrzeja (OSP Pniówek), Pupiec Alfred s. Stanisława (OSP Białowola),
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Stankiewicz Mirosław s. Alfonsa (OSP Skokówka), Dudek Krzysztof s. Lucjana (OSP Skokówka), Cabała Roman s. Kazimierza (OSP Skokówka), Kudyk Andrzej s. Mariana (OSP Pniówek), Solski Henryk s. Kazimierza (OSP Pniówek), Pupiec Grzegorz s. Władysława (OSP Białowola), Strzałka Bogusław s. Witolda (OSP Białowola), Bochenko Adam s. Ryszarda (OSP Białowola).
Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Maniuk Lucjan s. Jana (OSP Skokówka), Kiciński Andrzej s. Michała (OSP Skokówka), Kuryjak Stefan s. Zygmunta (OSP Skokówka), Łasocha Mirosław s. Stanisława (OSP Skokówka), Cisło Dariusz s. Edwarda (OSP Pniówek), Stręciwilk Wojciech s. Adama (OSP Lipsko), Rybak Marek s. Tomasza (OSP Żdanówek), Nowakowski Paweł s. Józefa (OSP Białowola), Bolibok Robert s. Kazimierza (OSP Białowola), Strzałka Jan s. Witolda (OSP Białowola), Bochenko Wiesław s. Janusza (OSP Białowola).
Uchwałą Nr 4/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu przyznało „Odznaki za Wysługę Lat” dla następujących członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce: Mirosław Stankiewicz (20 lat), Lucjan Maniuk (20 lat), Henryk Misztal (20 lat), Konrad Pawlak (20 lat), Roman Klich (20 lat), Czesław Siwczuk (20 lat), Roman Cabała (20 lat), Sławomir Gałan (20 lat), Mirosław Łasocha (20 lat), Andrzej Kiciński (20 lat), Kazimierz Kopczyński (20 lat), Lucjan Dudek (20 lat), Bogdan Palonka (20 lat), Wiesław Gałan (15 lat), Krzysztof Dudek (15 lat), Stefan Kuryjak (15 lat), Krzysztof Gromek (10 lat), Kamil Muda (5 lat), Sylwester Laskowski (5 lat), Mirosław Jędruszko (5 lat), Marcin Gałan (5 lat).
Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Zamościu nadało odznakę „Strażak Wzorowy” siedmiu druhom. Otrzymali ją: Łyś Mateusz s. Leszka (OSP Skokówka), Gałan Daniel s. Sławomira (OSP Skokówka), Gałan Marcin s. Wiesława (OSP Skokówka), Dudek Michał s. Adama (OSP Skokówka), Jędruszko Mirosław s. Mieczysława (OSP Skokówka), Bosiak Piotr s. Tomasza (OSP Białowola), Kozyrski Adam s. Aleksandra (OSP Żdanówek).
Figurę Świętego Floriana druhom OSP Skokówka, na ręce Krzysztofa Gromka Prezesa jednostki, przekazał Wójt Gminy Zamość.
Życzenia i gratulacje Jubilatom składali także: w imieniu Rady Gminy Zamość Kazimierz Skiba Wiceprzewodniczący Rady, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Zamościu Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, mł. bry. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu oraz płk Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość.
Dalsza część uroczystości zapoczątkowanej w kościele parafialnym odbywała się w Skokówce, gdzie ksiądz proboszcz poświęcił miejscową świetlicę wiejską oraz nowy plac zabaw dla dzieci.

Magda Misztal, Ryszard Gliwiński