Umowa o współpracy

1478

12 lipca 2011 roku w Ełku podpisana została umowa o partnerskiej współpracy Gminy Zamość i Gminy Ełk. Fakt ten poprzedzony był Uchwałą NR IX/90/11 Rady Gminy Zamość z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Zamość woj. Lubelskie i Gminą Ełk woj. Warmińsko – Mazurskie oraz podobną Uchwałą NR XVI/91/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 06 lipca 2011 roku.

W zawartej umowie strony zobowiązują się do współpracy i wymiany doświadczeń w realizacji samorządowych zadań w zakresie: oświaty, wychowania i edukacji, kultury, rekreacji, sportu, turystyki, zadań o charakterze ogólnospołecznym, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gmin.

Gmina Ełk podobnie jak Gmina Zamość otacza pierścieniom duże powiatowe miasto. Powierzchnia Gminy to 378 km² (Gmina Zamość 197 km²) pięknych terenów – jeziora i lasy. W 56 Sołectwach mieszka prawie 11 tys. osób (Gmina Zamość – 22 tys.). Rozwój Gminy Samorząd widzi poprzez nowych mieszkańców – duże osiedla, inwestorów przy przyszłej trasie łączacej zachodnią Europę z Litwą, Estonią i Łotwą oraz turystykę – jeziora i agroturystyka. Ważnym dla Władz Gminy jest aktywizacja lokalnych społeczności poprzez rozwój samorządowych form udziału mieszkańców w życiu publicznym oraz promowanie miejscowej kultury i tradycji. Mamy podobne widzenie przyszłości, problemy i wyzwania, stąd też szerokie możliwości współpracy. Podpisanie umowy miało miejsce w trakcie wizyty w Gminie Ełk delegacji Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” skupiającej Gminy Zamość, Adamów, Krasnobród, Zwierzyniec i Józefów. U naszego północnego Partnera działa także Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Razem Silniejsi”.

Współpracę Gmin rozpoczęliśmy przy wspólnym projekcie rozwoju pierścieniowych gmin okołomiejskich, który zlożyliśmy w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Przypomnę, że oprócz Gmin Zamość i Ełk w projekcie tym uczestniczą Gminy: Suwałki (woj. Podlaskie), Sanok (woj. Podkarpackie) i Hrubieszów (woj. Lubelskie). Trwa jeszcze ocena konkursowa projektów.

Umowa podpisana, wzajemne zainteresowanie i chęci współpracy są. Teraz czas na wypełnienie jej treścią. Wierzę w pozytywne efekty.

Ryszard Gliwiński