Udział w szkoleniu dla młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

1043

W dniach 17–19 czerwca br. w Krasnobrodzie odbyła się II edycja szkoleń dla dzieci i młodzieży drużyn pożarniczych z terenu Powiatu Zamojskiego. Organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu. Z terenu gminy Zamość uczestniczyli reprezentanci OSP Płoskie. Tematyką szkoleń było udzielanie pomocy przedmedycznej, zasady bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie, bezpieczeństwo na drogach, oraz demonstracja i obsługa sprzętu gaśniczego. W trakcie pobytu wszyscy uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z ratownictwa wodnego połączonego ze spływem kajakowym po rzece Wieprz.

Był również czas na poznawanie atrakcji Krasnobrodu w tym zwiedzanie otwartego Parku Jurajskiego oraz kąpiel w miejscowym zalewie. W sobotni wieczór przy ognisku odbyło się spotkanie z komendantami i prezesami gminnych OSP, które uświetniła gawęda Pana Mie­czy­sława Skiby puł­kow­nika pożar­nic­twa w sta­nie spo­czynku, hono­rowego Pre­zesa Zarządu Oddziału Powia­to­wego Związku Ochot­ni­czych Straży Pożar­nych RP w Zamościu.

Krzysztof Czerwieniec