Konieczny komentarz do artykułu „Szkoły Niepotrzebne” Tygodnika Zamojskiego

982

Na łamach Tygodnika Zamojskiego nr 7 (1627) z dnia 16 lutego 2011 r., na stronie 9 ukazał się artykuł pt. „Szkoły niepotrzebne”, dotyczący zamykania szkół na Zamojszczyźnie, którego treść mogła wprowadzić w błąd i zaniepokoić Mieszkańców Gminy Zamość. W artykule autorzy zawarli sugestię możliwości zamknięcia szkół w Gminie Zamość. Autorzy wyliczają szkoły podstawowe w: Lipsku wraz z filią w Lipsku Polesiu, Mokrem i Wólce Wieprzeckiej, używając przy tym sformułowań: „Te mogą być zamknięte”, „W przyszłości – zapewne niektóre do likwidacji”.

W związku z powyższym artykułem oświadczam, że Samorząd Gminy Zamość nie podejmował i nie ma zamiaru podejmować w 2011 roku jakichkolwiek działań zmierzających do zamknięcia wymienionych w artykule Szkół, a opublikowane w artykule informacje nie zostały poparte opinią kompetentnych organów Gminy Zamość ani też nie zostały uzyskane od gminnej administracji.

Ubolewam, że artykuł „Szkoły niepotrzebne” niepotrzebnie zaniepokoił społeczność Gminy Zamość bezpośrednio związaną z wymienianymi szkołami. Będę wdzięczny za traktowanie artykułu Tygodnika Zamojskiego jako prezentującego wyłącznie zdanie jego autorów, a nie stanowisko organów Gminy Zamość, w szczególności Wójta i Rady Gminy Zamość.

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość