Patrzcie Bracia…

1143

Tą pieśnią bożonarodzeniową zachęcali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem z Gminy Zamość do wspólnego kolędowania podczas XIII Gminnego Konkursu Kolęd Różnych Narodów. Odbywa się on tradycyjnie co roku 15 grudnia w Szkole Podstawowej w Mokrem.

Atmosfera była wspaniała, rozbrzmiewały melodie kolęd pełne barw, nastrojów, odrębności kulturowych, jako że dzieci i młodzież kolędują w różnych językach świata. I o dziwo w różnych językach, dialektach, ale o jednym, o Narodzeniu Jezusa Chrystusa na Ziemi. Słuchaliśmy dotychczas kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych po angielsku, hiszpańsku, ukraińsku, Te same treści kolęd w odmienny sposób przedstawione i wyrażone są świadectwem jedności w różnorodności.

Na naszej szkolnej scenie prezentowały się dzieci w wieku 6‒13 lat i młodzież gimnazjalna w wieku 14‒17 lat. Reprezentowali szkoły Gminy Zamość. W ten dzień wysłuchaliśmy 178 uczestników występujących w 12 zespołach.

Po wysłuchaniu wszystkich zespołów Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I – klasy 0-III: 1. Zespół Szkoły i Przedszkola w Kalinowicach – kolęda w j. hiszpańskim; 2. Szkoła Podstawowa w Mokrem – kolęda w j. ukraińskim; 3. Szkoła Podstawowa w Białowoli – kolęda w j. angielskim; Wyróżnienia: Zespół Szkół w Sitańcu – kolęda w j. angielskim; Zespół Szkół w Wysokiem – kolęda w j.angielskim.

Kategoria II – klasy IV-VI: 1. Szkoła Podstawowa w Mokrem – kolęda w j.angielskim; 2. Szkoła Podstawowa w Białowoli – kolęda w j. angielskim; 3. Zespół Szkół w Sitańcu – kolęda w j. angielskim; Wyróżnienia:; Zespół Szkoły i Przedszkola w Kalinowicach – kolęda w j. hiszpańskim; Zespół Szkół w Wysokiem – kolęda w j. angielskim.

Kategoria Gimnazja: 1. Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie – kolęda w j. angielskim; 2. Gimnazjum w Płoskiem.- kolęda w j. angielskim.

Po ogłoszeniu werdyktu Jury i wręczeniu nagród odbył się „Koncert Laureatów XIII Gminnego Konkursu Kolęd Różnych Narodów”, który dedykowany był dla Honorowego Gościa tego zimowego, grudniowego dnia, Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Księdza Biskupa Wacława Depo. Był to akt podziękowania Ekscelencji za wizytę duszpasterską w naszej szkole i przyjęcie honorowego patronatu nad „XIII Gminnym Konkursem Kolęd Różnych Narodów”. Kolędami z tradycji polskiej oraz kolędami w różnych językach podczas „Koncertu Laureatów” dziękowaliśmy Wójtowi Gminy Zamość Panu Ryszardowi Gliwińskiemu za nieustanne, wieloletnie wspieranie naszej inicjatywy i objęcie honorowym patronatem poszczególnych edycji Konkursu. Koncert adresowany był również do Sponsorów naszego Gminnego Konkursu: Wspólnoty Wsi Mokre z przewodniczącym Panem Teodorem Kłonicą, Sołtysów wsi Mokre, Wychody, Hubale, Piekarni w Żdanówku, a także ludzi Wielkich Serc, którzy organizacyjnie wspierali nasz Konkurs: Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Sitańcu – Elżbiecie Stankiewicz, Pani Dyrektor Gimnazjum nr 7 w Zamościu – Dorocie Pintal, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej – Elżbiecie Kuźma, Pani Dyrektor SP nr 3 w Zamościu – Teresie Sołowiej.

Kolędowe spotkanie zespołów szkół gminy Zamość 15 grudnia zakończyliśmy kolędowaniem z Księdzem Biskupem Wacławem Depo wspólnie wyuczoną pieśnią bożonarodzeniową:

„Wiwat, wiwat narodził się
Król świata całego
Wiwat, Wiwat Boże Dziecię
Pobłogosław nam…
, a także wieloma znanymi, tradycyjnymi kolędami śpiewanymi w domach podczas świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz Biskup Wacław Depo skierował do dzieci, młodzieży wiele serdecznych słów, dających nadzieję, a do organizatorów słowa uznania za twórczy wkład w wychowanie wielu pokoleń w tradycji, poszanowaniu własnej kultury i dziedzictwa oraz kultury innych narodów.

Katarzyna Kędziora