Odnowa i rozwój wsi

1534

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość w dniu 12 stycznia 2011 roku wziął udział w uroczystym wręczeniu umów zawartych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Gmina Zamość pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację trzech kolejnych projektów: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada” – całkowita wartość projektu wynosi 483 479,54 zł, kwota dofinansowania 192 678,00 zł, „Rozbudowa budynku na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Żdanów” – wartość projektu to 810 290,39 zł, kwota dofinansowania 332 149,00 zł, „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje sportowo – rekreacyjne w miejscowości Hubale” – wartość projektu wynosi 949 215,79 zł, kwota dofinansowania 338 700,00 zł.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa dotycząca powyższych inwestycji. Po rozstrzygnięciu przetargów Gmina Zamość będzie mogła przystąpić do rzeczowej realizacji wszystkich inwestycji.

Joanna Tokarska