Noworoczne spotkanie Gminy Zamość

1543

W niedzielę 9 stycznia 2011 r. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe Gminy Zamość połączone z otwarciem i poświęceniem sali gimnastycznej usytuowanej przy obiektach szkolnych w Zawadzie. To już piąta hala sportowa służąca społeczeństwu Gminy Zamość.

Noworoczne Spotkanie otworzyły jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży – uczniów Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie.

W symboliczny sposób – poprzez przecięcie wstęgi dokonano otwarcia nowej sali gimnastycznej. Wstęgę przecięli: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Arkadiusz Bratkowski Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Jerzy Bondyra Przewodniczący Rady Gminy Zamość, Sylwester Dobromilski Radny Rady Gminy Zamość i Sołtys Zawady, Ewa Szykuła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Halina Zychowicz Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie, Jan Mazur Kierownik Referatu Planowania Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy Zamość oraz Jerzy Słupski Inspektor Nadzoru branży elektrycznej. Następnie ksiądz Krzysztof Dziura proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Wielączy poświęcił cały nowy obiekt: salę wraz z pomieszczeniami w przylegającym łączniku.

Po poświęceniu wspólnie modlono się podczas Mszy Świętej, w której oprawę muzyczną włączył się Chór Sitanianie oraz schola działająca w parafii Wielącza. Dla zgromadzonych po raz pierwszy w historii wystąpili: Chór Sitanianie i Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola we wspólnym koncercie z repertuarem kolęd: Przybieżeli do Betlejem, Mędrcy Świata, Dzisiaj w Betlejem, Cicha Noc, Triumfy Króla Niebieskiego, Wśród Nocnej Ciszy, Lulajże Jezuniu. Artyści wykonywali koncert wykorzystując nowy sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Młodzieżowa Orkiestra Dęta – instrumenty muzyczne o wartości ponad 37,5 tys. złotych, które wzbogaciły wyposażenie Orkiestry, Chór Sitanianie – nowe stroje sceniczne, których koszt zakupu wyniósł około 32,1 tys. złotych. Na realizację powyższych projektów Gmina Zamość otrzymała wsparcie środków Unii Europejskiej w wysokości 69% poniesionych kosztów. Następnie kolędował zespół Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec.

Spotkanie zwieńczyły życzenia noworoczne dla mieszkańców Gminy Zamość, a składali je: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Jerzy Chróścikowski Senator RP, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, Wicestarosta Zamojski Jerzy Sobczuk, Krzysztof Pszenniak reprezentujący Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jerzy Bondyra.

Dzielono się opłatkiem i kosztowano świątecznych potraw przygotowanych przez gospodynie z Zawady.

W spotkaniu uczestniczyło ponad pół tysiąca osób: samorządowcy Gminy Zamość, parlamentarzyści, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie Powiatowych, Miejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy nauczyciele i uczniowie gminnych szkół oraz licznie przybyli mieszkańcy Zawady i całej Gminy Zamość.

Aleksandra Siołek