Młodzi Druhowie na szkoleniu

953

W dniach 17-20 czerwca br. 10 członków ( 5 dziewcząt i 5 chłopców) Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Płoskiem wraz z opiekunem p. Krzysztofem Czerwieńcem wzięło udział w szkoleniu integracyjnym, które odbyło się w Krasnobrodzie. Młodzi Druhowie spotkali się z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, którzy przedstawili zagadnienia dot. zasad funkcjonowania MDP, postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, bezpieczeństwa na drogach. W drugim dniu szkolenia młodzież uczestniczyła w pracach, w rodzinnym gospodarstwie rolnym oraz szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego połączonym ze spływem kajakowym. Wieczorem uczestnicy szkolenia spotkali się z Oficerami Pożarnictwa, Policji, Wójtami, Burmistrzami i przedstawicielami Służb Medycznych.