Konferencja w ramach projektu e-Gmina

1234

W dniu 21.02.2011 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna kończąca realizację projektu „e-Gmina – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Gminy Zamość”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007‒2013.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Dalszą część konferencji poprowadził Andrzej Dudek z firmy Innet z Zamościa. Natomiast informację o wprowadzonych i wdrożonych w ramach projektu rozwiązaniach technicznych przedstawili: Paweł Skiba z firmy Cyberbajt/Netiona – przedstawiciel generalnego wykonawcy oraz Grzegorz Seralis z firmy Alan Systems.

W konferencji uczestniczyli reprezentanci gmin z powiatu zamojskiego, przedstawiciele powiatu, radni Gminy Zamość, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Zamość, przedstawiciele Wykonawców, przedsiębiorcy, lokalne stowarzyszenia oraz media.

Podczas spotkania przedstawiono założenia i cele realizacji projektu, zakres zrealizowanej inwestycji oraz omówione zostały usługi udostępnione dla mieszkańców gminy. Ponadto w czasie konferencji zaprezentowano zakupiony sprzęt informatyczny m. in. komputery, drukarki, skanery, laptopy i tablety.

W ramach projektu zostały utworzone Telecentra w miejscowościach Sitaniec i Wysokie. Ponadto w Urzędzie Gminy Zamość wykonano sieć LAN i sieć energetyczną, wyposażono serwerownię i salę konferencyjną, uruchomiono infomat oraz bezprzewodowe punkty WiFi, a także dostarczono 4 podpisy elektroniczne, 10 aplikacji, 2 systemy elektronicznego obiegu dokumentów oraz system archiwizacji. W Zespole Szkół w Kalinowicach wykonano sieć LAN oraz uruchomiono infomat i Hotspot, natomiast w Zespole Szkół w miejscowości Płoskie wykonano sieć LAN oraz uruchomiono bezprzewodowe punkty WiFi.

Agnieszka Cholewińska
Joanna Tokarska