Gminy Polski Wschodniej łączą się w realizacji samorządowych zadań

905

Siedziba Urzędu Gminy Zamość była 18 marca 2011 roku miejscem spotkania przedstawicieli gminnych władz z czterech województw. Wójt Gminy Zamość zaprosił na robocze spotkanie delegacje z Gminy Sanok (woj. podkarpackie), Gminy Ełk (woj. warmiński-mazurskie), Gminy Suwałki (woj. podlaskie) i Gminy Hrubieszów (woj. lubelskie). Wymienione Gminy łączy specyficzne położenie wokół dużych miast oraz chęć wykreowania dobrej i w przyszłości znanej marki turystycznej i gospodarczej. Okazją do realizacji zamierzeń jest wspólne złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotyczy on Programu Rozwoju Polski Wschodniej i jest w nim do podziału około 16 mln. zł unijnych pieniędzy. Na planowane działania można uzyskać unijne dofinansowanie do 90% wartości zadania. Pięć Gmin zdecydowało się wspólnie zrealizować projekt o roboczej nazwie „Polityka rozwoju pierścieniowych gmin okołomiejskich Polski Wschodniej na przykładzie Gminy Zamość i Gminy Ełk, Gminy Hrubieszów, Gminy Sanok, Gminy Suwałki – wizja współpracy na lata 2012‒2014”. Przewidywana wartość całego projektu to 1,5 – 2,0 mln. zł. Jego liderem będzie Gmina Zamość. Przygotowaniem opracowań niezbędnych do złożenia wniosku zajmie się Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska-Woźniak z Zamościa przy współpracy z administracją gmin partnerów. W trakcie spotkania ustalono zakres planowanych działań. Dotyczyły one będą opracowania dokumentu programowego określającego potencjał i możliwości rozwoju Gmin oraz wydawnictw i innych działań mających na celu ich szeroko rozumianą promocję turystyczną, gospodarczą i kulturalną. Niestety w ramach tego programu nie można finansować działań inwestycyjnych. O szczegółach projektu napiszemy po ewentualnych pozytywnych decyzjach w Warszawie, a o współpracy Samorządów w miarę jej rozwoju.

Ryszard Gliwiński