Gminny Dzień Strażaka w Bortatyczach

2413

W dniu 3 maja 2011 roku na placu przy świetlicy w Bortatyczach odbyła się uroczystość poświęcona obchodom 220. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka połączony z Jubileuszem 50 – lecia OSP Bortatycze.
Wspólnym elementem obchodzonych w tym dniu rocznic jest służba i całkowite oddanie się ojczyźnie i społeczeństwu. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją, która uwzględniała wolę narodu, a jednocześnie miała na celu naprawę i umocnienie państwa polskiego oraz zapewnienie obywatelom zmian dających poprawę bytu. Wydarzenie to sprzed 220 lat jest przykładem postawy patriotycznej i obywatelskiej, do której to postawy nawiązują w swoich działaniach strażacy niosąc pomoc i ratunek potrzebującym, niejednokrotnie narażając swoje zdrowie i życie. Każda akcja, do której wyjeżdżają strażacy wymaga dużej odwagi, poświęcenia, szczególnego wysiłku i ogromnego zaangażowania w sprawy społeczne. Ochotnicza Straż Pożarna w Bortatyczach funkcjonuje już od 50 lat, a w dniu 8 maja obchodziła swój jubileusz.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją pocztów sztandarowych, po czym przewodniczący Rady Gminy Jerzy Bondyra otworzył i poprowadził uroczystą Sesję Rady Gminy. W jej trakcie historię Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przedstawiła Dorota Mika z Biblioteki w Wysokiem – filii Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Sitańcu. Historię jednostki OSP Bortatycze przedstawił druh Tadeusz Uchman.

Następnie odbyło się uhonorowanie druhów strażaków najwyższymi odznaczeniami strażackimi. Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP odznaczeni zostali: Józef Mazurek były Naczelnik OSP Sitaniec – „Złotym Znakiem Związku”, Michał Suszyna Prezes OSP Bortatycze – „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza” odznaka „Za wysługę lat” – 50 lat w OSP, Tadeusz Jakóbczak pierwszy i wieloletni Naczelnik OSP Bortatycze odznaka „Za wysługę lat” – 50 lat w OSP.

Po zamknięciu sesji proboszcz parafii św. Bartłomieja w Sitańcu, ksiądz kanonik Bolesław Zwolan odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny, Strażaków Gminy Zamość i strażaków OSP Bortatycze. Podczas mszy św. nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru OSP Bortatycze oraz figur św. Floriana – patrona strażaków. Jedna z figur przekazana została do kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja w Sitańcu a druga do kaplicy pw. Matki Boskiej Fatmiskiej w Bortatyczach. Po poświęceniu sztandaru nastąpiła ceremonia wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru, której dokonali: Zbigniew Tracichleb Prezes PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu, płk Mieczysław Skiba Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, Ksiądz Bolesław Zwolan Proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu, Arkadiusz Bratkowski Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Jacek Sobczyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Tadeusz Jakóbczak wieloletni Naczelnik OSP Bortatycze, Michał Suszyna Prezes OSP Bortatycze, Sylwester Smoła Naczelnik OSP Bortatycze, Marta Hołys autorka sztandaru dla OSP Bortatycze i Elżbieta Siemko Sołtys sołectwa Bortatycze. Dokonali oni również wpisów do Kroniki OSP Bortatycze.

Fundatorem sztandaru jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. Z o.o. w Zamościu, oraz Społeczeństwo Bortatycz. Sztandar wykonała pani Marta Hołys. Na uroczystości obecny był prezes PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. Z o.o. Zbigniew Tracichleb. Akt fundacji odczytała pani sołtys wsi Bortatycze Elżbieta Siemko. Odczytany został również akt nadania sztandaru, którego dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu Kazimierz Mielnicki. Po uroczystym przekazaniu sztandaru Prezesowi OSP Bortatycze druhowi Michałowi Suszynie, jako dowód wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie w służbie społeczeństwu dokonano ceremonii odznaczenia sztandaru srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń druhom strażakom z jednostek OSP Gminy Zamość.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Ryszard Gliwiński (OSP Bortatycze), Kazimierz Jaworski (OSP Bortatycze), Jerzy Sobczyk (OSP Płoskie), Wiesław Pośnik (OSP Sitaniec), Piotr Koczułap (OSP Wólka Wieprzecka).
„Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: Mirosław Stankiewicz (OSP Skokówka), Józef Suszyna (OSP Bortatycze), Mirosław Furmanek (OSP Bortatycze), Jerzy Kwaśniewski (OSP Wólka Wieprzecka), Jan Łaśko (OSP Wólka Wieprzecka), Zbigniew Koczułap (OSP Wólka Wieprzecka), Czesław Welcz (OSP Sitaniec), Tomasz Bosiak (OSP Białowola), Tycjan Paszko (OSP Lipsko), Henryk Buryś (OSP Zawada).
„Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: Henryk Oszust (OSP Wysokie), Marek Rybak (OSP Żdanówek), Piotr Hereta, Józef Zarzecki, Arkadiusz Siemko, Paweł Zarzecki, Piotr Poździk, Edward Pomian, Jerzy Kiszka (OSP Boratatycze), Dionizy Soboń (OSP Wólka Wieprzecka), Piotr Detko (OSP Lipsko), Adam Rams (OSP Sitaniec), Konrad Pawlak (OSP Skokówka).
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu „Odznakę Strażak Wzorowy” otrzymali: Kazimierz Malinowski (OSP Mokre), Damian Kozyrski (OSP Żdanówek), Tadeusz Uchman, Łukasz Kłonica, Bartosz Poździk, Tomasz Suszyna, Arkadiusz Suszyna, Krzysztof Cichosz, Rafał Jagiełło (OSP Bortatycza), Piotr Kuźma, Marcin Tchórzewski (OSP Sitaniec), Piotr Bosiak (OSP Białowola), Daniel Bondyra (OSP Lipsko), Sylwester Laskowski (OSP Skokówka).
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu „Odznaki Za Wysługę Lat” otrzymali następujący druhowie OSP Bortatycze: Tadeusz Jakubczak, Michał Suszyna (50 lat); Władysław Suszyna, Józef Suszyna, Jerzy Kiszka (40 lat); Henryk Jakóbczak (30 lat); Edward Pomian (25 lat); Sylwester Smoła, Mirosław Furmanek, Piotr Poździk (20 lat); Arkadiusz Siemko (15 lat); Ryszard Gliwiński, Kazimierz Jaworski, Krzysztof Cichosz, Piotr Hereta, Rafał Jagiełło, Arkadiusz Suszyna (10 lat); Tomasz Suszyna, Jacek Sobczyński, Bartosz Poździk, Paweł Zarzecki, Tadeusz Uchman, Józef Zarzecki (5 lat).

Pod koniec uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński a następnie zaproszeni goście: Zbigniew Tracichleb – Prezes PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa Sp.z.o.o. w Zamościu, Mieczysław Skiba – Płk Pożarnictwa, Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, Ks. Kanonik Bolesław Zwolan – Proboszcz Parafii Sitaniec, Arkadiusz Bratkowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, mł. brygadier Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Michał Suszyna – Prezes OSP Bortatycze.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Białowoli, nadając jej podniosły i patetyczny charakter.
Po zakończeniu części oficjalnej wszystkich uczestników zaproszono na tradycyjną strażacką grochówkę, gdzie w czasie poczęstunku grała i śpiewała kapela ludowa „Adamowiacy” z Adamowa.

Małgorzata Kasprzyk