Ferie z Gminą Zamość

1077

Trzy dni w krainie zabawy – pod takim hasłem zorganizowane zostały tegoroczne ferie z Gminą Zamość.

Ponad 1000 najmłodszych mieszkańców naszej gminy skorzystało z oferty przygotowanej przez Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość. Podczas dwutygodniowego odpoczynku od szkoły, w siedemnastu miejscowościach naszej gminy (w Bortatyczach, Wierzchowinach, Skaraszowie, Płoskiem, Borowinie Sitanieckiej, Wólce Wieprzeckiej, Szopinku, Żdanówku, Białobrzegach, Sitańcu, Jatutowie, Pniówku, Hubalach, Białowoli, Zawadzie, Lipsku i w Skokówce), w świetlicach wiejskich bądź szkołach, odbyły się spotkania, obejmujące trzy elementy spośród: zajęć plastycznych – malowanie na szkle, zajęć tanecznych – taniec ludowy, nauki gry w szachy, indywidualnych i drużynowych turniejów i zabaw. Zajęcia prowadzili instruktorzy plastyki, tańca, gry w szachy a także pracownicy Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu. Zajęcia popularyzujące grę w szachy obejmowały omówienie zasad gry, posługiwanie się zegarem oraz miniturniej szachowy, zajęcia plastyczne obejmowały naukę wykonywania koszyków ze starych gazet, a także malowanie na szkle, zajęcia taneczne pozwoliły aktywnie spędzić czas, zaś podczas zajęcia prowadzonych przez pracowników Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu wszyscy rozwiązywali krzyżówki, uczestniczyli w kalamburach i quizach, nauce zabaw harcerskich i piosenek, zajęciach ruchowych, a także prezentacji map topograficznych Gminy Zamość.

Licznie przybyłe dzieci i młodzież chętnie, z zaangażowaniem i radością brały udział w prowadzonych zajęciach. Dwugodzinne bloki zajęć wyciągnęły z domu niejednego leniucha, dając możliwość czynnego uczestniczenia w feriach.

Dla miejscowości, w których nie ma świetlic wiejskich, przygotowano ofertę w postaci wycieczek „Poznajemy Zamojszczyznę” do Zamościa i Zwierzyńca. W wycieczkach uczestniczyło ponad 110 dzieci i młodzieży z Sitańca-Wolicy, Wólki Panieńskiej, Lipska Polesia i Siedlisk.

Z ciekawą propozycją zajęć wyszły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, które w budynku Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem przygotowały spotkanie dla dzieci i młodzieży pt. „Zwyczaje karnawałowe”. Odbyło się ono 27 stycznia. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia nowopowstałego muzeum, a następnie członkinie KGW opowiadały o dawnych zwyczajach karnawałowych, przeplatając je muzyką, prezentacją ludowych tańców. Całość zakończył słodki poczęstunek. W trakcie spotkań realizowano także program „Bezpieczniej z Gminą Zamość”. Były to pogadanki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski, zwiększające bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.

Paweł Mróz