Dzień Kobiet w Gminie Zamość

1223

Aleksander Dumas napisał, że „Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich”. Jedną z tych wielkich rzeczy było właśnie zorganizowanie i przygotowanie uroczystych obchodów Dnia Kobiet. Na spotkanie zaproszono mieszkanki z terenu Gminy Zamość – Radne Rady Gminy, panie sołtys, przewodniczące i delegacje KGW, przedstawicielki gminnej administracji, szkół z terenu Gminy oraz panie angażujące się w życie społeczne.
Uroczystość rozpoczął występ zespołu śpiewaczego „Wesołe Gosposie”, co wywołało duży aplauz zgromadzonych gości.

Oficjalną część rozpoczął Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński serdecznie witając przybyłych gości oraz składając wszystkim paniom gorące życzenia. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Bondyra, Senator RP – Jerzy Chróścikowski, Poseł RP – Sławomir Zawiślak, płk Mieczysław Skiba oraz Wicestarosta Powiatu Zamojskiego – Jerzy Sobczuk. Panowie z wdzięczności dla pań, i aby podnieść rangę wydarzenia recytowali nawet wiersze skierowane do wszystkich jubilatek. Następnie, obecni na spotkaniu panowie: radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, wręczali paniom kwiaty i składali osobiste życzenia.

Spotkanie uświetnił występ zespołu „HANUTA” ze Śląska, który prezentował utwory śpiewno – muzyczne oraz kabaretowe na tle dekoracji przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żdanowie. Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy goździkami. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego, zgodnie z ważną opinią Władysława Gomułki, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”. W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa, których to produktów wówczas brakowało.

W tym roku mija 100. rocznica obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. 19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, prawa kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.

Mając na uwadze idee tego szczególnego dnia, składamy na ręce wszystkich Pań najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu, miłości i szczęściu, samych radości, charyzmy, wytrwałości w dążeniu do celu, oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Małgorzata Kasprzyk