Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół w Żdanowie

1511

Szkolny Klub Wolontariusza zaczął funkcjonować w Zespole Szkół w Żdanowie od września b.r. a hasłem przewodnim są słowa Jana Pawła II „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje a jeszcze ważniejsze jest serce z jakim tej pomocy, się udziela”.

Celem wolontariatu jest niesienie pomocy potrzebującym, troska o los słabszych, angażowanie się na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem, zdobywanie doświadczeń i wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

W październiku odbyło się szkolenie na temat działania wolontariatu prowadzone przez P. Ewę Szczepańską i P. Krystynę Rybińską – Smyk. Wolontariusze zapoznali się z Kodeksem Etycznym Wolontariusza oraz prawami i obowiązkami. W Szkolnym Klubie Wolontariusza działają liczne sekcje oferujące pomoc i wykazujące się chęcią do działania.

W ostatnim czasie wolontariusze z Zespołu Szkół w Żdanowie uczestniczyli w akcji charytatywnej dla Zamojskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „Przebudzenie”. Akcja odbyła się w markecie „Kaufland”. Obecnie na terenie szkoły odbywa się zbiórka słodyczy dla dzieci potrzebujących z okazji „Mikołajek”. Podobne akcje będą przeprowadzane w przyszłości przez cały rok szkolny.

Wolontariusze są pełni pasji i zaangażowania, często kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariusza sprawują: P. Monika Czerniak i P. Monika Łasocha.

Monika Czerniak
Monika Łasocha