Mokre Dożynki w Mokrem

2662

Tegorocznym Dożynkom Gminy Zamość towarzyszył deszcz. Zimny wiatr nie odstraszył delegacji 31 sołectw gminy, jej mieszkańców i gości, którzy przybyli na lotnisko w Mokrem by wspólnie uczestniczyć w najważniejszym momencie uroczystości – Mszy Świętej i podziękować Bogu za plony, a rolnikom za trud.

Dożynki odbyły się w niedzielę 5 września 2010 roku. Gospodarzami Dożynek były dwa sołectwa: Mokre i Hubale, a starostami rolnicy z tych miejscowości: Urszula Furmaga – mieszkanka Hubal i Jerzy Goździuk – rolnikz Mokrego.

Uroczystości dożynkowe otworzył Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość witając wszystkich przybyłych do Mokrego. Następnie, rolnikom z Gminy Zamość, zostały wręczone odznaki honorowe „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otrzymali je:
Urszula Furmaga z Hubal,
Marcin Sobczuk z Wysokiego,
Andrzej Bondyra ze Zwódnego,
Stanisław Sekrecki z Płoskiego,
Piotr Lepa z Lipska Kosobud,
Jan Bekier z Mokrego,
Henryk Okalski  z Borowiny Sitanieckiej,
Marian Wojczuk z Jatutowa,
Piotr Sierkowski z Lipska,
Mieczysław Kniaź z Pniówka,
Bogdan Psiuk z Białowoli,
Tadeusz Zieliński z Chyżej.

Słowa podziękowania odebrali Państwo Kazimiera i Jerzy Goździuk z Mokrego.

Po ceremonii odznaczeń została odprawiona uroczysta Msza Święta – dziękczynna za zebrane plony. Hasłem, które widniało nad zgromadzonymi były słowa „Bóg jest Miłością”. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz prałat Czesław Grzyb proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła w Zamościu z koncelebrą księdza Andrzeja Traczykiewicza proboszcza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela  w Lipsku, księdza Bolesława Zwolana proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu i księdza Zbigniewa Szalko proboszcza parafii pw. Św. Jacka w Płoskiem. Bogatą oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotowali: Chór Sitanianie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola oraz Pan Stanisław Momot. Po zakończeniu Eucharystii odbyła się ceremonia dzielenia się chlebem. I ustał deszcz…

Dalsza część spotkania miała charakter artystyczny. Najwytrwalszych widzów nie zraził chłód. Dla nich jako pierwsza wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola pod dyrekcją pana Józefa Tokarza. Następnie z koncertem zaprezentował się zespół Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec. Panie wykonały pieśni: Dzisiaj w Mokrem dożynki, Z Sitańca do Mokrego, Rym cym cym, Zapomniałaś dziewczyno. Kolejnym wykonawcą na scenie był zespół Good Voices – gość z Łaszczowa. Po nim uczestnicy Dożynek obejrzeli pokazy taneczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z Pniówka, Wysokiego, Hubal i Mokrego oraz pokazy aerobiku w wykonaniu pań z Wierzchowin i Płoskiego.

Pogoda nie pozwoliła w pełni zaprezentować się przybyłym na dożynki sołectwom w gminnym konkursie „Prezentacja Sołectw”, jednak ich  stoiska z rękodziełem i wiejskim poczęstunkiem zachwycały kosztujących.  W tych wyjątkowych warunkach organizatorzy stwierdzili spełnienie wymagań konkursowych (tj. przygotowanie bochna dożynkowego chleba, delegacji do dożynkowego korowodu, wieńca dożynkowego, stoiska promującego sołectwo oraz lokalnej potrawy) przez wszystkich uczestników konkursu i doceniając ich zaangażowanie i wytrwałość uznali wszystkich za równoprawnych zwycięzców. Nagrodą za przygotowanie sołectwa do udziału w konkursie był wyjazd studyjny pt. „Turystyka wiejska Podkarpacia”, w którym delegacje wzięły udział w dniach 30.09 – 02.10.2010 r.

Za to pogoda nie przeszkodziła publiczności wybrania poprzez głosowanie najciekawszej prezentacji sołectwa. Największe wrażenia na obecnych wywarło sołectwo Hubale, które uzyskało największą liczbę głosów.

Wśród uczestników plebiscytu rozlosowano 10 nagród. Wylosowane zostały następujące osoby: Józef Król (Zawada), Zbigniew Hałasa (Zawada), Rafał Kur (Obrocz), Wiesław Kwoka (Wysokie), Bożena Pawluk (Chyża), Stefania Waśko (Wysokie), Mirosław Bartnik (Lublin), Jadwiga Bełech (Sitaniec Wolica), Maria Kwarciana (Wysokie), Michał Kowalski (Mokre). Następnie uczestnicy Dożynek obejrzeli występ kabaretu AFERA z Poznania. Spotkanie zakończył koncert zespołu Impuls.
Dożynki zgromadziły bardzo szeroko rozumiany Samorząd Gminy Zamość z Ryszardem Gliwiński Wójtem Gmin Zamość, Jerzym Bondyrą Przewodniczącym Rady Gminy Zamość wraz z radnymi, Konradem Dziubą Zastępcą Wójta Gminy Zamość, gminną administracją, sołtysami i radami sołeckimi, członkami wielu organizacji społecznych działających w gminie tj. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych, Aeroklubu Ziemi Zamojskiej i bardzo wielu innych stowarzyszeń, zespołów wokalnych, pracownikami oświaty i wspaniałymi mieszkańcami. Przybyli na nie również: Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, Andrzej Mulawa Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Bogumiła Hildebrand Wicestarosta Zamojski, Jan Matwiejczuk Przewodniczący Rady Miasta Zamość, płk Mieczysław Skiba Honorowy Obywatel Gminy Zamość.

W tym roku Dożynki Gminy Zamość zostały zorganizowane pod nazwą „Zielone serca Europy – Dożynki Europy”, w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Dzięki powyższym środkom organizacja gminnych przedsięwzięć jest łatwiejsza, bo aż 70% wartości działań jest pokrywane z unijnych pieniędzy, jednak nie byłaby możliwa bez społecznej pracy ogromnej liczby osób – mieszkańców Gminy Zamość na co dzień poświęcających swój czas i zapał dla jej rozwoju.

Aleksandra Siołek
Magda Misztal