Jubileusz 90-lecia OSP Żdanówek

2506

Ochotnicza Straż Pożarna w Żdanówku powstała w 1920 r. Od tej pory druhowie strażacy biorą udział w akcjach na rzecz ratowania życia i mienia ludzkiego, angażują się też w życie społeczności Żdanówka.
W niedzielę 24 października 2010 r. Jednoska obchodziła 90-lecie.

Na spotkanie przybyli druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdanówku, poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Żdanowa i okolicznych sołectw. Pododdziały do kościoła wprowadził dowódca uroczystości starszy aspirant Henryk Jakóbczak prezes OSP Bortatycze. Na wstępie Witold Bondyra naczelnik OSP Żdanówek przedstawił historię Jednostki.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków z OSP Żdanówek w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Żdanowie. Eucharystię sprawowali: ksiądz Jan Chmaj kapelan strażaków Powiatu Zamojskiego oraz ksiądz Jacek Rak proboszcz parafii w Żdanowie. Msza Święta była sprawowana także w intencji państwa Stefanii i Kazimierza Łysiów obchodzących 40-lecie pożycia małżeńskiego.
W trakcie Mszy Świętej odbyło się poświęcenie Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdanówku, którego dokonał ksiądz Jan Chmaj. Fundatorem Sztandaru jest Rada Sołecka i Społeczność wsi Żdanówek. Akt fundacji odczytała Pani Beata Stręciwilk Przewodnicząca Rady Sołeckiej. Następnie odbyło się przekazanie Sztandaru Jednostce ze Żdanówka. Przekazania dokonał Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu. W przekazaniu Sztandaru wzięli udział także: Pani Beata Stręciwilk sołtys Żdanówka, Pani Krystyna Pęk autorka Sztandaru oraz Pan Witold Piesiak Honorowy Strażak OSP Żdanówek. Sztandar odebrał Jan Sarzyński prezes OSP Żdanówek, który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu. Podczas Mszy Świętej została także poświęcona przez księdza Jacka Raka figura Św. Floriana. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola pod kierunkiem Józefa Tokarza.
Po zakończeniu Mszy Świętej odbyła się ceremonia odznaczenia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdanówku złotym medalem za zasługi dla po-żarnictwa. Odznaczenia dokonał Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
Następnie dokonano odznaczeń druhów strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdanówku medalami za zasługi dla pożarnictwa. Wręczyli je: Kazimierz Mielnicki Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, płk Mieczysław Skiba Honorowy Obywatel Gminy Zamość, ksiądz Jan Chmaj Kapelan strażaków Powiatu Zamojskiego, Jacek Sobczyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość.


Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:

– Wiesław Łygas,
– Andrzej Ostasz,
– Witold Bondyra,
– Krzysztof Prus.
Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:
– Jan Sarzyński,
– Zbigniew Marmaj.

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:
Krzysztof Rypuła,
Marek Rybak.

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Zamościu Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie:

– Arkadiusz Ostasz,
– Damian Kozyrski,
– Tomasz Koniec,
– Przemysław Greszta.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali druhowie:

– Witold Piesiak (65 lat);
– Wiesław Łygas (50 lat);
– Bogdan Bondyra (40 lat);
– Andrzej Ostasz (35 lat),
– Witold Bondyra (35 lat),
– Marek Bondyra (35 lat),
– Krzysztof Prus (30 lat),
– Zbigniew Marmaj (30 lat),
– Henryk Sowa (30 lat),
– Wojciech Pęk (25 lat),
– Jan Sarzyński (25 lat);
– Marek Rybak (20 lat),
– Krzysztof  Rypuła (20 lat),
– Mieczysław Wiatr (15 lat),
– Paweł Bondyra (10 lat),
– Tomasz Koniec (5 lat),
– Damian Kozyrski (5 lat),
– Przemysław Greszta (5 lat).

Po zakończonej ceremonii nastąpiło przekazanie figury św. Floriana dla Jednostki OSP Żdanówek przez Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego.
W imieniu odznaczonych druhów strażaków słowa podziękowania złożył Witold Bondyra Naczelnik OSP Żdanówek, a na zakończenie uroczystości również Jan Sarzyński prezes OSP Żdanówek.
Dalsza część spotkania odbyła się w świetlicy wiejskiej w Żdanówku. Tutaj strażacy ochotnicy ze Żdanówka otrzymali pamiątkowe statuetki z okazji Jubileuszu ich Jednostki oraz książki „Dzieje Miejscowości Gminy Zamość”. Wyłożona została także Kronika OSP Żdanówek, w której zamieszczano pamiątkowe wpisy. Dla wszystkich zagrała kapela ludowa Adamowiacy.

Aleksandra Siołek