Centrum Usług Wspólnych (obsługa szkół)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Kalinowice 148, 22-400 Zamość
tel. (84) 616 72 74, fax (84) 616 72 53 wew. 13
Kierownik: Jadwiga Adamczyk
Godziny urzędowania: 7:15 – 15:15
e-mail: cuw@nullzamosc.org.pl

Centrum Usług Wspólnych jest nową samorządową jednostką organizacyjną w Gminie Zamość, działającą w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejący wcześniej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość mógł funkcjonować tylko do końca 2016 r. Aby nadal wspierać gminne placówki oświatowe w obsłudze administracyjno-księgowej Rada Gminy Zamość już w czerwcu 2016 r. przyjęła uchwały o likwidacji ZEASz z dniem 31 grudnia 2016 r. i utworzeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. nowej samorządowej jednostki pod nazwą Centrum Usług Wspólnych (CUW).
CUW prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną następujących jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Szkoły Podstawowej w Mokrem, Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Zespołu Szkół w Płoskiem, Zespołu Szkół w Sitańcu, Zespołu Szkół w Wysokiem, Zespołu Szkół w Żdanowie, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.

Kadra i struktura podziału obowiązków CUW:
– Jadwiga Adamczyk – kierownik: pokój 5, tel. wew. 14,
– Elżbieta Studzińska-Panasiewicz – główna księgowa: pokój 3, tel. wew. 15,
– Maria Okoń – inspektor ds. kadr: pokój 4, tel. wew. 12,
– Ewa Krzepiłko – inspektor ds. księgowości budżetowej (SP Borowina Sitaniecka, SP Mokre, SP Zawada, ZS Sitaniec, ZSPiP Kalinowice) i systemu informacji oświatowej: pokój 2, tel. wew. 16,
– Joanna Zwolan-Pupiec – inspektor ds. administracyjno-socjalnych i stypendiów: pokój 2, tel. wew. 16,
– Marzena Stawarska – st. inspektor ds. księgowości budżetowej i płac (SP Wólka Wieprzecka, ZS Żdanów): pokój 1, tel. wew. 17,
– Teresa Juszczak – inspektor ds. płac (SP Borowina Sitaniecka, SP Mokre, SP Zawada, ZS Sitaniec, ZSPiP Kalinowice): pokój 1, tel. wew. 17,
– Bernadeta Szpuga – inspektor ds. księgowości budżetowej i płac (ZS Płoskie, ZS Wysokie): pokój 1, tel. wew. 17.