Centrum Usług Wspólnych (obsługa szkół)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Kalinowice 148, 22-400 Zamość
tel. (84) 616 72 74, fax (84) 616 72 53 wew. 13
Kierownik: Jadwiga Adamczyk
Godziny urzędowania: 7:15 – 15:15
e-mail: cuw@nullzamosc.org.pl
strona BIP: www.cuwgminyzamosc.naszbip.pl

Centrum Usług Wspólnych jest nową samorządową jednostką organizacyjną w Gminie Zamość, działającą w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejący wcześniej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość mógł funkcjonować tylko do końca 2016 r. Aby nadal wspierać gminne placówki oświatowe w obsłudze administracyjno-księgowej Rada Gminy Zamość już w czerwcu 2016 r. przyjęła uchwały o likwidacji ZEASz z dniem 31 grudnia 2016 r. i utworzeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. nowej samorządowej jednostki pod nazwą Centrum Usług Wspólnych (CUW).
CUW prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną następujących jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Szkoły Podstawowej w Mokrem, Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Szkoły Podstawowej w Płoskiem, Szkoły Podstawowej w Sitańcu, Szkoły Podstawowej w Wysokiem, Szkoły Podstawowej w Żdanowie, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.

Kadra i struktura podziału obowiązków CUW:

  • Jadwiga Adamczyk – kierownik: pokój Nr 5, tel. wew. 14,
  • Elżbieta Studzińska-Panasiewicz – główna księgowa: pokój Nr 3, tel. wew. 15,
  • Maria Okoń – inspektor ds. kadr ( SP Borowina Sitaniecka,SP Zawada, SP Płoskie, SP Sitaniec, SP Wysokie, SP Żdanów, ZSPiP Kalinowice): pokój Nr 4, tel. wew. 12,
  • Ewa Krzepiłko – inspektor ds. księgowości budżetowej (SP Borowina Sitaniecka, SP Mokre, SP Zawada, SP Sitaniec, Wólka Wieprzecka): pokój Nr 2, tel. wew. 16,
  • Joanna Zwolan-Pupiec – inspektor ds. administracyjno-kardowych (kadry-SP Mokre, SP Wólka Wieprzecka): pokój Nr 2, tel. wew. 16,
  • Marzena Stawarska – st. inspektor ds. księgowości budżetowej i płac (SP Wólka Wieprzecka-płace, SP Żdanów- płace i księgowość): pokój Nr 1, tel. wew. 17,
  • Teresa Juszczak – inspektor ds. płac (SP Borowina Sitaniecka, SP Mokre, SP Zawada, SP Sitaniec): pokój Nr 1, tel. wew. 17,
  • Bernadeta Szpuga – inspektor ds. księgowości budżetowej i płac (ZSPiP Kalinowice-płace i księgowość, SP Wysokie-płace): pokój Nr 1, tel. wew. 17.
  • Beata Szpinda – inspektor ds.księgowości budżetowej i płac (SP Płoskie-płace i księgowość, SP Wysokie- księgowość): pok. Nr 1, tel.wew.17.
  • Marta Barwińska – pomoc administracyjna (sprawy socjalne szkół i CUW): pok. Nr 3, tel.wew.15.