Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość

Celem stowarzyszenia są:
– działanie na rzecz sportu rekreacji i turystyki,
– wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,
– promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu,
– aktywny udział we wszystkich imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami,
– planowanie i organizowanie działań rekreacyjno-sportowych i turystycznych członków Stowarzyszenia,
– rozwój różnych dyscyplin sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
– podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów aktywności społecznej mieszkańców gminy Zamość,
– działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturalnego obszarów wiejskich.