Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu

Cel działania organizacji:
– Zrzeszenie osób ze stwardnieniem rozsianym i ich przyjaciół w celu przeciwdziałania w wykluczeniu tych ludzi z życia społecznego i zawodowego.
– Organizowanie i wspieranie leczenia oraz rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane.
– Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej oraz chęci do życia.
– Wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych
– Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.
– Organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną oraz socjalno-bytową.
– Otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianymi ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.