Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ROZTOCZE”

Cel działania organizacji:
– Nawiązywanie więzi między ludźmi uzależnionymi od alkoholu, pomoc w trakcie terapii.
– Udzielanie wsparcia rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową.
– Rozpowszechnianie wiedzy na temat uzależnień.
– Propagowanie trzeźwego stylu życia.