Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sitanianie z Sitańca oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Wartość projektu: 32 114,04 zł
Kwota dofinansowania: 19 380,74 zł
Realizacja: marzec 2010 r. – styczeń 2011 r.
Nr umowy: 00088-6930-UM0340355/10
z dnia 05.08.2010

Gmina Zamość w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” dnia 24 lutego 2010 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sitanianie z Sitańca oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”.

Projekt został oceniony, jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sitanianie z Sitańca. Dzięki zakupowi nowych strojów dla zespołu jest możliwa szeroka promocja Sitańca

oraz identyfikacja zespołu z regionem Gminy Zamość i Roztocza.

Realizacja operacji pn. „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sitanianie z Sitańca oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” wpływa pozytywnie na wzmocnienie więzi lokalnej społeczności, ożywienie i aktywizację mieszkańców całego obszaru LSR oraz poprawę wizerunku i pozytywnego postrzegania wsi.

Projekt wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju, jest zgodny z celem ogólnym II Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej, celem szczegółowym 6 Aktywizacja społeczności obszaru LSR, 7 Wzmocnienie kapitału społecznego, 11 Odnowa i kształtowanie dziedzictwa kulturowego oraz przedsięwzięciem II Nowy wizerunek wsi Roztocza.

Zakres rzeczowy

W ramach projektu zakupiono stroje – 44 komplety damskie, 14 kompletów męskich, buty – 22 pary damskie, 14 par męskich, sprzęt – 1 szt. akordeon, 2 szt. kolumny odsłuchowe, 4 szt. mikrofony, 4 szt. statywy na mikrofony, 2 szt. pulpity na nuty.

Trwałe efekty projektu

Zakup strojów dla zespołu:
– zestaw damski nr 1 – 22 komplety
– zestaw damski nr 2 – 22 komplety
– zestaw męski – 14 kompletów
– buty męskie – 14 par
– buty damskie – 22 pary

Zakup sprzętu muzycznego

– akordeon – 1 sztuka
– kolumny odsłuchowe – 2 sztuki
– mikrofony – 4 sztuki
– statywy na mikrofony – 4 sztuki
– pulpity na nuty – 2 sztuki