Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
Wartość projektu: 946 108,06 zł
Kwota dofinansowania: 492 748,00 zł
Realizacja: maj 2019 r. – październik 2020 r.
Nr umowy: 00005-65170-UM0310061/18 z dnia 06.05.2019 r.

Cel projektu
Celem operacji jest zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i uczestnictwa społeczności lokalnej w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i integracyjnych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek. Dzięki realizacji operacji zostaną zaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców wsi Żdanówek, nastąpi wzrost aktywności społeczności lokalnej.

Zakres rzeczowy
W ramach projektu planowane są roboty budowlane z zakresu branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Istniejący budynek świetlicy wiejskiej zostanie przebudowany i rozbudowany o nowe skrzydło od strony północno – zachodniej. Po zakończeniu inwestycji powstanie obiekt o powierzchni 292,34 m2.
Ponadto planowana jest instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku oraz ustawienie dwóch ławek solarnych do ładowania urządzeń elektronicznych takich jak tablet lub telefon komórkowy. Poniesione zostaną również wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
W rozbudowanej świetlicy planowane jest prowadzenie zajęć ruchowo – tanecznych, językowych, feryjnych dla dzieci, warsztatów plastycznych, literackich. Ponadto organizowanie spotkań z okazji świąt (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka itp.).

Trwałe efekty projektu
Wskaźnik produktu:
– liczba przebudowanych obiektów pełniących funkcję kulturalną – 1 sztuka

Zdjęcia z realizacji inwestycji: