Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Wartość projektu: 23 380,08 zł
Kwota dofinansowania: 13 028,82 zł
Realizacja: luty 2011 r. – listopad 2011 r.
Nr umowy: 00575-6930-UM0341149/11 z dnia 06.06.2011

Gmina Zamość w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” w dniu 25 lutego 2011 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu „Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej”.

Projekt został oceniony, jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez przygotowanie i organizację imprezy promującej lokalne walory turystyczne obszaru LGD „Nasze Roztocze”.

Projekt realizuje cele i założenia przyjęte w Lokalnej Strategii Rozwoju. Realizacja projektu wpłynie na promocję turystyki i agroturystyki oraz aktywnego wypoczynku. Popularyzacja turystyki konnej przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających Roztocze. Wzrośnie ranga roztoczańskich stadnin koni oraz ośrodków jeździeckich. Operacja będzie miała pozytywny wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze wszystkich pięciu gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania. Dzięki organizacji imprezy nastąpi poprawa wizerunku i pozytywnego postrzegania całego obszaru Roztocza jako miejsca atrakcyjnego do spędzania czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji oraz miejsca przyjaznego dla turystów i samych mieszkańców.

Projekt wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju: jest zgodny z Celem Ogólnym I Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, Celem Szczegółowym 2 Promocja turystyki i agroturystyki oraz Przedsięwzięciem I Roztocze-region turystyki i rekreacji.

Zakres rzeczowy

W ramach projektu zostanie zorganizowana już po raz siódmy impreza pn. „Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej”.

Jest to impreza jednodniowa, odbywająca się w przedostatnią niedzielę sierpnia w miejscowości Wólka Wieprzecka. W spotkaniu uczestniczy ponad 100 jeźdźców na koniach oraz ponad 1000 widzów z całego obszaru Lokalnej Grupy Działania. W ramach imprezy odbywają się konkursy – Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Zamość, konkurs „Potęga skoku” oraz Ogólnopolski Czempionat Źrebaków Rasy Małopolskiej. Impreza ma charakter festynu promocyjnego, któremu towarzyszą między innymi rajd towarzyski, występy Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, konkursy, zabawy dla najmłodszych, występy zespołów muzycznych i tanecznych. Łącznie w organizację i przeprowadzenie imprezy zaangażowanych jest ok. 200 osób (uczestników zawodów jeździeckich, artystów, uczestników rajdu towarzyskiego, obsługi technicznej imprezy, zaproszonych gości).

Trwałe efekty projektu

– organizacja imprezy pn. „Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej” – 1 sztuka
– liczba uczestników – 1000 osób