Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”
Wartość projektu: 1 370 284,85 zł
Kwota dofinansowania: 481 878 zł
Realizacja: maj 2019 r. – marzec 2021 r.
Nr umowy: 00042-65170-UM0320062/18 z dnia 06.05.2019 r.

Cel projektu
Celem operacji jest poprawa warunków dla aktywnego spędzania czasu społeczności lokalnej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego. Dzięki realizacji operacji możliwa będzie organizacja imprez sportowych na obiekcie.

Zakres rzeczowy
W ramach projektu planowane są roboty budowlane z zakresu branży budowlanej
i elektrycznej. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę boiska piłkarskiego, utwardzenie nawierzchni, montaż oświetlenia boiska i ciągów komunikacyjnych, budowę trybuny terenowej, trybun dla kibiców oraz wiat dla zawodników. Ponadto planowana jest instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku klubowego oraz ustawienie dwóch ławek solarnych do ładowania urządzeń elektronicznych, takich jak tablet lub telefon komórkowy. Poniesione zostaną również wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i elektrycznej.

Trwałe efekty projektu

Wskaźnik produktu:
– Budowa kompleksu sportowego – przebudowa boiska piłkarskiego – 1 obiekt;

Kompleks sportowo – rekreacyjny w m. Zawada jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Jest on przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji, nie ma żadnych ograniczeń do korzystania z obiektu, z wyjątkiem zaplanowanych treningów oraz przeprowadzania zawodów sportowych i meczów.