Jednostki Gminy Zamość

DSC_5554

W Gminie Zamość jest 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki: OSP Białowola i Mokre włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W szeregach OSP jest 493 członków zwyczajnych, w tym 56 kobiet i 437 mężczyzn, 5 członków wspierających i 25 honorowych. Razem 523 członków, w tym 57 kobiet.
W szeregi OSP co raz chętniej wstępują kobiety, radni Rady Gminy i sołtysi.
W gronie Strażaków są również: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola, tworzy ją 37 muzyków oraz Zespól Instrumentalno – Wokalny „Ale Centare” przy OSP Płoskie składający się z 15 kobiet.
Przy wszystkich Jednostkach OSP aktywnie działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, jest ich 12 a sekcji 18.
W skład Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych łącznie 196 członków tj.: 68 dziewcząt i 128 chłopców. W ostatnim okresie sprawozdawczym do MDP wstąpiło 20 dziewcząt oraz 24 chłopców. Po opuszczeniu MDP do OSP wstąpiło 8 dziewcząt i 14 chłopców.
Zadowalający jest fakt, że w nasze szeregi chętnie wstępują nowi członkowie.
Tradycje strażackie na terenie Gminy Zamość sięgają początków XX wieku.
Najstarszą jednostką w Gminie Zamość jest OSP Żdanówek powstała w 1920r. Kolejne jednostki powstawały w latach:
1922r.- OSP Sitaniec, 1923r.- OSP Mokre, 1924r.- OSP Lipsko, 1928r.- OSP Płoskie, 1929r.- OSP Białowola. Kolejne Jednostki powstały już po II wojnie światowej: 1950r.- OSP Pniówek, 1954r.- OSP Wysokie, 1961r.- OSP Bortatycze, 1962r.- OSP Zawada, 1963r. -OSP Wólka Wieprzecka oraz w 1992r.- OSP Skokówka.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zamość:

OSP Białowola (1929 r.)
OSP Bortatycze (1961 r.)
OSP Lipsko (1924 r.)
OSP Mokre (1923 r.)
OSP Płoskie (1928 r.)
OSP Pniówek (1950 r.)
OSP Sitaniec (1922 r.)
OSP Skokówka (1992 r.)
OSP Wólka Wieprzecka (1963 r.)
OSP Wysokie (1954 r.)
OSP Zawada (1962 r.)
OSP Żdanówek (1920 r.)