Jednostki Gminy Zamość

DSC_5554

Od początku swego istnienia głównym celem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest walka z zagrożeniem pożarowym oraz pomoc mieszkańcom Gminy w przypadku każdego innego zagrożenia.
Ochotnicze Straże Pożarne pełniły i pełnią istotną rolę w życiu społeczno – kulturalnym lokalnych społeczności naszej Gminy.
W Gminie Zamość funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wszystkie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dwie jednostki OSP: Białowola i Mokre są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Na koniec 2018 roku do OSP należało: 476 członków zwyczajnych ( w tym: 58 kobiet i 418 mężczyzn), 17 członków honorowych oraz 5 wspierających. Liczba członków razem:498, w tym: 439 mężczyzn i 59 kobiet.
Zadawalający jest fakt, że w szeregi OSP coraz chętniej wstępują nowi członkowie, w tym także kobiety, radni Rady Gminy i sołtysi.
W szeregach Strażaków są również: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola, tworzy ja 37 muzyków oraz Zespół Instrumentalno- Wokalny „Ale Cantare” przy OSP Płoskie składający się z 15 kobiet.
Przy 11 jednostkach OSP istnieją młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczące 186 członków, w tym 64 dziewcząt i 122 chłopców. W ostatnim okresie sprawozdawczym do MDP wstąpiło 26 członków, w tym 5 dziewcząt i 21 chłopców. Po ukończeniu pełnoletności i opuszczeniu MDP do OSP wstąpiło 21 członków, w tym 6 dziewcząt i 15 chłopców.
Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje 17 szt. samochodów specjalnych pożarniczych, w tym 3 ciężkie bojowe oraz podstawowy sprzęt pożarniczy.
Wszystkie jednostki OSP posiadają wyposażenie i wyszkolenie umożliwiające odjęcie działań ratowniczo – gaśniczych, w tym 3 OSP do ratownictwa technicznego i drogowego oraz medycznego, 126 Strażaków Ratowników może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. (spełniają wymagania zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej; posiadają odpowiednie przeszkolenie, ubezpieczenie i są w wieku 18-65 lat).

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zamość:

OSP/KSRG Białowola (1929 r.)
OSP Bortatycze (1961 r.)
OSP Lipsko (1924 r.)
OSP/KSRG Mokre (1923 r.)
OSP Płoskie (1928 r.)
OSP Pniówek (1950 r.)
OSP Sitaniec (1922 r.)
OSP Skokówka (1992 r.)
OSP Wólka Wieprzecka (1963 r.)
OSP Wysokie (1954 r.)
OSP Zawada (1962 r.)
OSP Żdanówek (1920 r.)