Formularz do składania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Imię i nazwisko osoby składającej formularz:

Adres:

Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje dotyczą Sołectwa:

W polu poniżej proszę wpisać paragraf oraz wnioski, uwagi lub propozycje do wskazanego paragrafu:
Przykład:
W §20 proponuję zmianę w pkt. 1, aby zebrania wiejskie odbywały się raz na kwartał.
W §21 proponuję...

Szczegóły w Polityce Prywatności