Jubileusz 60-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrem

Ponad 100 lat temu, w roku 1918, kobiety działające w różnych lokalnych formacjach przyjęły wspólną nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich”. Pod zjednoczonym szyldem tej organizacji, Panie mogły się zrzeszać i aktywizować oraz pobudzać do działalności prospołecznej miejscowe środowiska.
Śladem innych prężnie działających Kół w Polsce, postanowiły podążyć również mieszkanki Mokrego. Równo 60 lat temu, 11 lipca 1960 roku, operatywne Kobiety Mokrego założyły w swoim sołectwie organizację Koła Gospodyń Wiejskich. Początkowo było ich 23, z czasem Koło rozrastało się i pod koniec lat 60. było ich już 50. Obecnie Koło zrzesza 32 osoby. Organizacja powstała z inicjatywy miejscowej nauczycielki – Salom Gały, a pierwszą przewodniczącą została Janina Dybko. Od momentu reaktywacji przewodniczącymi były: Irena Kucharska (2005 – 2015), Beata Wichorowska (2016 – 2018). Od roku 2019 do dziś funkcję tą pełni Renata Soboń.
Koło od pierwszych chwil od założenia słynęło z prężnego działania. Już tydzień po powstaniu organizacji Panie zakupiły pralkę elektryczną, która służyła nie tylko członkiniom, ale również mieszkańcom wioski.
Członkinie pragnęły być spoiwem pomiędzy mieszkańcami, a ówczesną władzą, zachęcały do zwarcia szeregów, stawiały na dążenie do lokalnej mobilizacji, której celem była aktywność obywatelska. Widać to było w ich działaniach, organizowały i wciąż aranżują spotkania świetlicowe, warsztaty tematyczne, festyny plenerowe oraz wystawy i wydarzenia rocznicowe. Uczestniczą w rozmaitych konkursach, pokazach oraz wyjeżdżają jako ambasadorki Gminy Zamość w Polskę, aby pokazywać z jakiej wielokulturowości słynie nasz region. Uwielbiają gotować stąd ich liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty za mokrzańskie smakołyki. Panie posiadają także liczne zdolności manualne, efektem pracy ich rąk, są misterne konstrukcje wieńców dożynkowych. Wielotygodniowe przygotowania nagradzane są tytułem Laureata konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, które otrzymują nieprzerwanie od 2009 roku aż po 2019 rok. Biorą udział w projektach, szeregu szkoleń i fakultetów. Udzielają się społecznie i charytatywnie. Nie brak im empatii, zorganizowały zbiórkę darów i funduszy dla powodzian, uczestniczyły w akcji zbioru „groszaków” dla chorego dziecka, piekły ciasteczka i przygotowały rękodzieło do licytacji w akcji „Dar Serca”. W 2020 roku, brały udział w akcji szycia maseczek ochronnych w czasie globalnej pandemii Covid-19. Koło było inicjatorem wielu przedsięwzięć sportowych i kulturalnych. To właśnie Panie zapoczątkowały dzisiejsze spotkania aerobikowe w Gminie Zamość. Początkowo dla dorosłych działał fitness klub, dla dzieci powstała grupa taneczna G&P. Zainteresowani sztuką mogli brać udział w amatorskiej Grupie Teatralnej „Bez Maski” z Mokrego. Od lat przygotowują i realizują lokalne spotkania Mokrego „Dzień Susła”. Każdym swoim działaniem promują siebie i samorząd. W roku jakże specyficznym ze względu na czas pandemii koronawirusa SARS-COV-2, chcemy złożyć wyrazy wdzięczności za aktywną działalność i wytrwałą pracę społeczną służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców i zwyczajów Naszej Małej Ojczyzny. Niech umacnianie w tradycji i kulturze będzie Waszą pasją, niech przyczyni się do tego, by wieś była dostrzegana i doceniana. W tym co przyjdzie Wam dalej czynić, niech nie zabraknie zdrowia oraz pomyślności, a praca społeczna na rzecz drugich, niech dostarczy wielu satysfakcji wyrażonych wdzięcznością całej naszej społeczności. Świętując Jubileusz powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrem, życzymy Wam zdrowia, pomyślności, nowych twórczych pomysłów, następnych jubileuszy oraz dalszej wytrwałości w pracach na rzecz lokalnego środowiska.