Klub Abstynenta „WIARUS”

Cel działania organizacji:
– Nawiązanie więzi między ludźmi uzależnionymi od alkoholu w trakcie leczenia oraz pomoc w trakcie leczenia.
– Propagowanie na zewnątrz trzeźwości i zmiany obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji.
– Pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowego.