Skład Rady Gminy ubiegłych kadencji

Radni Gminy Zamość I kadencji (lata: 1990-1994)

Przewodniczący Rady Gminy: Tomasz Czy­żew­ski (lata: 1990 — 1992)
Kazi­mierz Skiba (lata: 1992 — 1994)

 1. Zenon Łyś – Mokre,
 2. Stanisław Świstek – Hubale,
 3. Tadeusz Kostrubiec – Płoskie,
 4. Ireneusz Ścirka – Płoskie,
 5. Zdzisław Czop – Siedliska,
 6. Henryk Maluga – Zawada,
 7. Mieczysław Maślany – Zawada
 8. Dariusz Sudak – Boratycze (od 31 lipca 2002 r. Ryszard Gliwiński – Bortatycze),
 9. Kazimierz Jaworski – Bortatycze Kolonia,
 10. Jerzy Siołek – Wysokie,
 11. Stanisław Dawid – Sitaniec-Wolica
 12. Mieczysław Studziński – Sitaniec-Wolica
 13. Zbigniew Kuźma – Sitaniec,
 14. Jacek Paul – Sitaniec-Kolonia,
 15. Grzegorz Gontarz – Łapiguz,
 16. Jerzy Chróścikowski – Białowola,
 17. Stanisław Kaniewski – Lipsko,
 18. Marek Paszko – Lipsko-Kosobudy,
 19. Ksawery Lewandowski – Wychody,
 20. Jan Selech – Wierzchowiny,
 21. Franciszek Bondyra – Zwódne,
 22. Kazimierz Skiba – Żdanów,
 23. Stanisław Zasuwa – Jatutów,
 24. Mirosław Brzozowski – Szopinek,
 25. Roman Jurczak – Wólka Panieńska,
 26. Tomasz Czyżewski – Kalinowice,
 27. Paweł Michoński – Pniówek

Radni Gminy Zamość II kadencji (lata: 1994-1998)
Przewodniczący Rady Gminy: Jerzy Chró­ści­kow­ski (lata: 1994 — 1998)

 1. Brzozowski Mirosław – Szopinek,
 2. Bondyra Jerzy – Skaraszów,
 3. Bondyra Wiesław – Mokre,
 4. Bylina Ryszard – Wychody,
 5. Czop Zdzisław – Siedliska,
 6. Chróścikowski Jerzy – Białowola,
 7. Czyżewski Tomasz – Kalinowice,
 8. Dawid Stanisław – Sitaniec-Wolica,
 9. Dobromilski Sylwester – Zawada,
 10. Gliwiński Ryszard – Bortatycze,
 11. Jaworski Kazimierz – Bortatycze-Kolonia,
 12. Kostrubiec Tadeusz – Płoskie,
 13. Kudyk Konrad – Pniówek,
 14. Kuźma Genowefa – Lipsko,
 15. Maślany Mieczysław – Zawada,
 16. Maziarczyk Gustaw – Sitaniec,
 17. Okalski Henryk – Borowina Sitaniecka,
 18. Pośnik Wiesław – Sitaniec,
 19. Sagan Aleksander – Wysokie,
 20. Skiba Kazimierz – Żdanów,
 21. Stankiewicz Alfons – Skokówka,
 22. Szewera Janusz – Lipsko,
 23. Ścirka Ireneusz – Płoskie,
 24. Zasuwa Stanisław – Jatutów

Radni Gminy Zamość III kadencji (lata: 1998 – 2003)
Przewodniczący Rad Gminy: Alfons Stan­kie­wicz (lata: 1998 — 2000),
Kazi­mierz Skiba (lata: 2000 — 2002, 2002 — 2006)

 1. Belina Ryszard – Wychody, od 8 lipca 1999 r. Wiesław Koczułap – Wieprzec,
 2. Bondyra Jerzy – Skaraszów,
 3. Bondyra Wiesław – Mokre,
 4. Czop Zdzisław – Siedliska,
 5. Dawid Stanisław – Sitaniec-Wolica,
 6. Dobromilski Sylwester – Zawada,
 7. Dziuba Konrad – Szopinek,
 8. Dziubiński Stanisław – Chyża,
 9. Gontarz Grzegorz – Łapiguz,
 10. Gliwiński Ryszard – Bortatycze,
 11. Gruszka Tadeusz – Wysokie, od 28 grudnia 2000 r. Henryk Repeć – Wysokie,
 12. Grześko Stanisław – Zalesie,
 13. Górski Jerzy – Kalinowice,
 14. Hildebrand Bogumiła – Płoskie,
 15. Król Józef – Zawada,
 16. Kudyk Konrad – Pniówek,
 17. Kuźma Genowefa – Lipsko,
 18. Mróz Krzysztof – Sitaniec-Wolica,
 19. Nosal Zygmunt – Lipsko-Polesie,
 20. Pośnik Wiesław – Sitaniec,
 21. Skiba Kazimierz – Żdanów
 22. Stankiewicz Alfons – Skokówka
 23. Stankiewicz Leszek – Płoskie,
 24. Szast Jerzy – Jatutów.

Radni Gminy Zamość IV kadencji (lata: 2002 – 2006)
Przewodniczący Rady Gminy: Kazi­mierz Skiba (lata: 2002 — 2006)

 1. Jerzy Bondyra – Wólka Wieprzecka,
 2. Bogusław Adamski – Bortatycze,
 3. Wiesław Bondyra – Mokre,
 4. Sylwester Dobromilski – Zawada,
 5. Konrad Dziuba – Szopinek,
 6. Stanisław Dziubiński – Chyża,
 7. Grzegorz Gontarz – Łapiguz,
 8. Krzysztof Mróz – Sitaniec-Wolica,
 9. Stanisław Osiak – Lipsko,
 10. Wiesław Pośnik – Sitaniec,
 11. Kazimierz Skiba – Żdanów,
 12. Stefan Skorupka – Zawada,
 13. Maria Słota – Pniówek,
 14. Leszek Stankiewicz – Płoskie,
 15. Jerzy Szast – Jatutów.

Radni Gminy Zamość V kadencji (lata: 2006-2010)
Przewodniczący Rady Gminy: Jerzy Bon­dyra (lata: 2006 — teraz)

 1. Bondyra Jerzy – Wólka Wieprzecka,
 2. Bondyra Wiesław – Mokre,
 3. Bosiak Tomasz – Białowola,
 4. Denkiewicz Anna – Wólka Panieńska,
 5. Dobromilski Sylwester – Zawada,
 6. Dziubiński Stanisław – Chyża,
 7. Gontarz Grzegorz – Łapiguz,
 8. Koczułap Wiesław – Wieprzec,
 9. Kucharski Henryk – Mokre,
 10. Łata Zenon – Płoskie,
 11. Maros Krystyna – Siedliska,
 12. Mróz Krzysztof – Sitaniec-Wolica,
 13. Osiak Stanisław – Lipsko,
 14. Pośnik Wiesław – Sitaniec,
 15. Sawa Mariusz – Kalinowice,
 16. Skiba Kazimierz – Żdanów,
 17. Skorupka Stefan – Zawada,
 18. Słota Maria – Pniówek,
 19. Szast Jerzy – Jatutów,
 20. Tłuczkiewicz Dariusz – Białobrzegi,
 21. Welcz Czesław – Sitaniec,

Radni Gminy Zamość VI kadencji (lata: 2010-2014)
Przewodniczący Rady Gminy: Jerzy Bon­dyra (lata: 2006 — 2014)

 1. Adamczuk Jacek – Sitaniec-Wolica
 2. Bondyra Jerzy – Wólka Wieprzecka
 3. Bondyra Wiesław – Mokre
 4. Dobromilski Sylwester – Zawada
 5. Dziubiński Stanisław – Chyża
 6. Karwat Aneta – Bortatycze-Kolonia
 7. Koczułap Piotr – Wólka Wieprzecka
 8. Koczułap Wiesław – Wieprzec
 9. Kudyk Piotr – Lipsko
 10. Kwoka Wiesław – Wysokie
 11. Łata Zenon – Płoskie
 12. Maros Krystyna – Siedliska
 13. Osiak Stanisław – Lipsko
 14. Skiba Kazimierz – Żdanów
 15. Skorupka Anna – Zawada
 16. Stankiewicz Leszek – Płoskie
 17. Szast Jerzy – Jatutów
 18. Szymańska Halina – Wólka Panieńska
 19. Tłuczkiewicz Dariusz – Białobrzegi
 20. Welcz Czesław – Sitaniec
 21. Ziarkiewicz Wiesława – Szopinek

Radni Gminy Zamość VII kadencji (lata: 2014-2018)
Przewodniczący Rady Gminy: Józef Siemczyk (lata: 2014 — 2018)

 1. Budzyński Michał – Borowina Sitaniecka
 2. Dobromilski Sylwester – Zawada
 3. Kiciński Andrzej – Skokówka
 4. Koczułap Piotr – Wólka Wieprzecka
 5. Kołtun Mirosław – Kalinowice
 6. Kostrubiec Tadeusz – Płoskie
 7. Kucharski Henryk – Mokre
 8. Kudyk Piotr – Lipsko
 9. Łukaszczuk Henryk – Sitaniec Wolica
 10. Pokrywka Andrzej – Chyża
 11. Pośnik Wiesław – Sitaniec
 12. Rajtar Henryk – Sitaniec
 13. Sawa Mariusz – Kalinowice
 14. Siemczyk Józef – Płoskie
 15. Skiba Kazimierz – Żdanów
 16. Skorupka Anna – Zawada
 17. Słota Maria – Pniówek
 18. Suchowicz Wojciech – Wólka Panieńska
 19. Tarajko Tadeusz – Białowola
 20. Tłuczkiewicz Dariusz – Białobrzegi
 21. Ziarkiewicz Wiesława – Szopinek