O gminie

Gmina Zamość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Zamość – perły renesansu oraz graniczy z Gminami: Stary Zamość, Skierbieszów, Sitno, Łabunie, Adamów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Sułów i Nielisz. Jest jedną z największych gmin wiejskich w województwie lubelskim, zarówno pod względem obszaru (197 km kw.), jak i liczby ludności. Tworzy ją 35 sołectw zamieszkiwanych przez 22 036 mieszkańców (stan na dzień 1 września 2011 r.). Południowe tereny Gminy Zamość sięgają Roztocza i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przez Gminę Zamość przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: tutaj krzyżują się droga krajowa nr 17 Warszawa – Lwów (z przejściem granicznym w Hrebennem) oraz droga krajowa nr 74 do Łucka (z przejściem granicznym w Zosinie). Znajdują się tutaj rezerwaty, pomniki przyrody, a także ważne wykopaliska archeologiczne. Uroki gminy można podziwiać, jadąc Ścieżką Rowerową Gminy Zamość lub wędrując pieszymi szlakami. Miłośnicy turystyki konnej mogą mile spędzić czas podczas jazdy Ułańskim Szlakiem Konnym. Na turystów, którzy zechcą odpocząć po krajoznawczych wędrówkach lub pozostać tu dłużej, czekają motele, gościńce, a także gospodarstwa agroturystyczne oferujące noclegi i smaczne regionalne dania.
Barwny i niepowtarzalny obraz Gminy Zamość tworzą przede wszystkim jej mieszkańcy. Działają tu liczne organizacje społeczne: 30 Kół Gospodyń Wiejskich, 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszenia w tym 9 sportowych. Na terenie gminy działa 13 placówek szkolnych dbających o wykształcenie i rozwój młodego pokolenia. Przy Kołach Gospodyń Wiejskich działają zespoły śpiewacze: Białowolanki z Białowoli, Echo Lipska z Lipska, Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec, Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej oraz Chór Sitanianie. Młodzi ludzie rozwijają swoje talenty muzyczne ucząc się i koncertując w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Białowola.
Organizowane w gminie festyny i spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i gości z regionu czy turystów. Warto tu wspomnieć o festynie ekologiczno – turystycznym Dzień Susła w Mokrem organizowanym zawsze w ostatnią niedzielę lipca, Kresowych Spotkaniach Miłośników Konia Orientalnego w Stadninie Koni TARKA w Wólce Wieprzeckiej odbywających się w przedostatnią niedzielę sierpnia czy Dożynkach Gminnych w pierwszą niedzielę września.
Gmina Zamość wciąż pogłębia współpracę międzynarodową z partnerami z Ukrainy, Włoch, Słowacji i Węgier. Spotkania, rozmowy, realizowane wspólnie programy służą wymianie doświadczeń, poznawaniu nowych obszarów działania i nieustannemu rozwojowi.