Wizyta studyjna w Centrum Geoturystycznym w m. Lipsko Polesie

82

Gmina Zamość jest Liderem Projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” współfinansowanym ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020. W ramach projektu na terenie naszego samorządu powstało m.in. Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu oraz dwie wieże widokowe, jedna w tej samej miejscowości , a druga w miejscowości Wieprzec.
W ramach projektu jeden z Partnerów na Ukrainie – Jaworowski Park Narodowy wybudował Centrum Geoturystyczne w miejscowości Wereszyca. Partner „Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Karpaty – Ukraina” wykonał oznakowanie szlaków rowerowych oraz wybudował punkty obsługi rowerzystów i stacje naprawy rowerów w zachodniej Ukrainie oraz częściowo na Zakarpaciu. Partnerami w projekcie po stronie polskiej był też Roztoczański Park Narodowy oraz Województwo Lubelskie, zaś po stronie ukraińskiej oprócz wymienionych powyżej – Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.
W celu odwiedzenia i oceny realizacji projektu, w dniu 13 lipca 2023 r. w Gminie Zamość miała miejsce wizyta studyjna grupy 16 osób składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, TESIM oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Spotkanie było okazją do zapoznania się z ofertą Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, a także do odwiedzenia wieży widokowej. Ze względu na złe warunki atmosferyczne zaplanowana wcześniej wycieczka rowerowa nie mogła się odbyć, dlatego do zobaczenia wieży widokowej przybyto autokarem. Spotkanie miało charakter roboczy, a celem wizyty było sprawdzenie czy obiekt jest wykorzystywany zgodnie z założeniami projektu. Uczestnicy wizyty studyjnej ze zrozumieniem przyjęli fakt aktualnego wykorzystania miejsc noclegowych w obiekcie przez uchodźców z Ukrainy.
Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu i wieża widokowa zrobiły na odwiedzających ogromne wrażenie i zostały pozytywnie ocenione.