Wdzięczność i szacunek Mieszkańców oraz samorządu dla ks. Jacka Raka

3

Decyzją Biskupa Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej z dniem 16 sierpnia 2023 roku swoją służbę duszpasterską w Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w Żdanowie zakończył ks. Kanonik Jacek Rak. Mianowany został proboszczem Parafii pw. Świętego Krzyża w Szarowoli (Dekanat Tomaszów Północ).
Ksiądz Jacek Rak święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1996 roku. Proboszczem Parafii w Żdanowie był od 27 października 2006 roku. Pełnił jednocześnie funkcje diecezjalnego duszpasterza robotników i wicedziekana Dekanatu Krasnobród. Jest Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej i osobą dobrze znaną słuchaczom Katolickiego Radia Zamość.
Swoją prawie 17 letnią obecnością w Parafii Żdanów (sołectwa: Żdanów, Żdanówek, Skokówka, Zwódne) oraz w Gminie Zamość pozostawił trwałe i ważne ślady. Ma duży wkład w dzieło realizacji testamentu jaki pozostawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Potrafił łączyć służbę duszpasterską i działania zachowujące w XXI wieku ludzkie i kulturowe piękno zamojskiej wsi – wiarę i narodowe wartości. Za to wdzięczność i szacunek Mieszkańców i samorządu Gminy Zamość. DZIĘKUJEMY pięknie.
Życzymy Księdzu wielu Łask Bożych i wsparcia Matki Bożej Krasnobrodzkiej w sprawowaniu duszpasterskiej posługi w nowym miejscu. Szczęść Boże Księże Jacku.