Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość w roku szkolnym 2023/2024

160
Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej Zgłoszenia dziecka do kasy I szkoły podstawowej Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość