Wnioskuję o natychmiastowe prace związane z budową stacji uzdatniania wody przy ujęciu w Wólce Wieprzeckiej

120

PYTANIE:

Witam. Dzień dobry. W związku z licznymi włączeniami (awariami) wody a co za tym idzie pogorszeniem jakości wody w wodociągu od Hubal do Kosobud wnioskuję o natychmiastowe prace związane z budową stacji uzdatniania wody przy ujęciu w Wólce Wieprzeckiej lub budowę nowego ujęcia gdzie nie występuje ponadnormatywny poziom żelaza i pochodnych w wodzie. Zbliża się okres zebrań wiejskich, czas planowania budżetu i właśnie teraz trzeba podjąć decyzję o ww. inwestycji. Jest to zadanie zapewne kosztowne, takie są realia cenowe, ale nie można też pudrować problemu a wodociąg czyścić poprzez odkręcenie hydrantu. Stać nas na marnotrawstwo wody? jest działanie pozbawione krzty profesjonalizmu. Proszę o poważne potraktowanie problemu, bo naprawdę jest to dla mieszkańców loteria – co wyjmę z pralki, białe czy brązowe? Że o spożyciu takiej wody nie wspomnę. Dziękuję.
26.06.2022 r.

 

ODPOWIEDŹ:

Witam o dziękuję za kontakt e-mail.
Zawarcie umowy na dostarczanie wody oznacza po stronie Gminy dbanie o jej jakość. Stąd też mój kłopot z tym co mam Panu napisać. Ujęcie wody w Wólce Wieprzeckiej jest pierwszym wybudowanym w Gminie, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. Podobnie sieć wodociągowa w Wólce Wieprzeckiej i Skaraszowie. Obecne problemy z jakością wody są prawdopodobnie z tym związane. Według informacji jakie otrzymuję od służb komunalnych ta właśnie sieć wodociągowa jest mocno poddana skutkom odkładania się żelaza. Zawartość żelaza w wodzie ze wspomnianego ujęcia w latach jego budowy mieściła się w prawnych normach. Nie budowano więc wówczas stacji uzdatniania wody. Nie przewidziano wówczas tego co może wydarzyć się po 25 latach użytkowania sieci w sytuacji, gdy pobór wody nie jest zbyt duży. Co można dzisiaj z tym zrobić? Każde rozwiązanie jest długie w realizacji i efekty niepewne. W 2020 roku oddaliśmy do użytku nowe ujęcie wody w Żdanówku. W ubiegłym roku opracowaliśmy dokumentację budowy sieci wodociągowej łączącej nową sieć w Żdanówku z siecią w Zarzeczu. Kalkulacja kosztów realizacji zadnia to 2 000 000 zł. W lutym tego roku złożyliśmy wniosek o dotację na realizację zadania w konkursowym naborze wniosków rządowego programu POLSKI ŁAD-FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Kilka dni temu otrzymałem informację, że został pozytywnie rozpatrzony. Jeszcze w tym roku przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Zakończenie zadania w 2023 roku. To nie załatwia jednak sprawy do końca. Ujęcie w Żdanówku nie zastąpi tego w Wólce Wieprzeckiej. Będą jednak pewne możliwości manewru – być może czasowego (do 2025 roku) zasilenia części wodociągu z tego ujęcia. Konieczna jest jednak budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w Wólce Wieprzeckiej. W budżecie Gminy lat 2022‑2023 przewidziano środki na opracowanie dokumentacji. Obecnie w opracowaniu jest jej koncepcja. Pojawiły się problemy lokalizacyjne, ale już je rozwiązaliśmy. W przyszłym roku będzie dokumentacja i zacznie się poszukiwanie pieniędzy na inwestycję. Mogę Pana zapewnić, że rozwiązanie problemu z jakością wody w tej części Gminy jest obecnie priorytetem samorządowych decyzji.

Pozdrawiam.
Ryszard Gliwiński
23.07.2022 r.