Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość 2022

194

Regulamin XIX edycji konkursu „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość 2022” i konkursu fotograficznego

Organizator: Gmina Zamość.

Cele:

 1. Promowanie aktywnego spędzania czasu na rowerze .
 2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gminy Zamość oraz przebiegających przez Nią szlaków turystycznych
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiej turystyki rowerowej. 4. Promocja zdrowego stylu życia poprzez motywowanie uczestników w tym rodzin z dziećmi i innych grup środowiskowych do regularnej aktywności ruchowej poprzez jazdę rowerem.

 

A. Zasady konkursu Zdobywcy Ścieżki Rowerowej:

konkurs polega przejechaniu Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość i na zapisaniu przynajmniej 6 numerów z Punktów Kontrolnych, znajdujących się na trasie przejazdu. Numery punktów kontrolnych należy przesłać przez poniższy formularz.
Trasa ścieżki liczy około 40,5 km, oznaczona jest 2-kierunkowo i prowadzi przez wsie Mokre, Hubale, Wychody, Skaraszów, Wólkę Wieprzecką, Wierzchowiny, Zarzecze, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Białowolę, Pniówek, Zwódne aż do Skokówki.

Termin: od 15 maja do 4 lipca 2022

Podsumowanie i nagrody: podsumowanie konkursu wraz z losowaniem 10 nagród rzeczowych w postaci sprzętu turystycznego i sportowego odbędzie się w dniu 10 lipca br. na terenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu podczas pikniku „Od Kultury do Natury”. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy w w tym dniu zgłoszą się do Biura Imprezy otrzymają Certyfikat Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość 2022. Po zakończeniu konkursu uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną wiadomość o nadaniu numeru, który weźmie udział w losowaniu oraz informację przypominającą o jego terminie.

Pomocne! Na stronie internetowej Gminy Zamość znajdziesz ściągę z miejscami lokacji Punktów Kontrolnych na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość ze współrzędnymi GPS podanymi z dokładnością do 20 m.

Miejsca ustawienia Punktów Kontrolnych:

 • PK A – 2. kilometr – przy bramie wjazdowej do świetlicy w Mokrem, na słupku tablicy informacyjnej (GPS: 50o 46.8 N; 23o 12.35.5 E)
 • PK B – 4. kilometr – rezerwat susła perełkowanego w Mokrem, na słupku tablicy informacyjnej o suśle (GPS: 50o 41.03.1 N; 23o 11.01.3 E)
 • PK C – 8. kilometr – słupek we wsi Wychody, rozwidlenie dróg przy kaplicy (GPS: 50o 39. 749 N; 23o 09. 098 E)
 • PK D – 10. kilometr – słupek przy krzyżu na rozwidleniu dróg na Wierzchowiny i Skaraszów (GPS: 50o39.077 N; 23o 08.335 E)
 • PK E – 12. kilometr – słupek przy wejściu na teren Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej (GPS: 50o 38.259 N; 23o 07.282 E)
 • PK F – 17. kilometr – słupek przy szlabanie – kopalnia piasku Lipsko Polesie (GPS: 50o 38 521 N; 23o 11. 348 E)
 • PK G – 22. kilometr – tablica informacyjna przy rozwidleniu dróg przy kapliczce św. Romana (GPS: 50o 37. 46.56 N; 23o 34. 799 E)
 • PK H – 24. kilometr – słupek na rozwidleniu dróg tuż przed wyjazdem z lasu Kąsewiczka – po zachodniej stronie ścieżki (GPS: 50o 38. 394 N; 23o 13. 447 E)
 • PK I – 30. kilometr – tablica informacyjna przy Szkole Podstawowej w Białowoli (GPS: 50o39.229 N; 23o15 595 E)
 • PK J – 40. kilometr – przy świetlicy w Skokówce (GPS: 50o 41. 516 N; 23o 14. 336 E)
Formularz do konkursu rowerowego

 

B. Zasady udziału w konkursie fotograficznym:

Przebieg konkursu: konkurs polega na przesłaniu zdjęć, prezentujących szlaki turystyczne przebiegające przez teren Gminy Zamość lub atrakcje w okolicy szlaków albo też jakieś inne ciekawe miejsce, znajdujące się na terenie naszej gminy.

 • Zdjęcie musi być wykonane w 2022 roku.
 • Każdy uczestnik może opublikować maksymalnie 3 zdjęcia do dnia 15 czerwca 2022.
 • 21 czerwca nastąpi uruchomienie foto-galerii nadesłanych zdjęć na stronie www.gminazamosc.pl.
 • Od 21 czerwca do dnia 6 lipca odbędzie się głosowanie internautów na najbardziej ulubione zdjęcie.
 • Sześć zdjęć z największą ilością głosów otrzyma nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10 lipca br. na terenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu podczas pikniku „Od Kultury do Natury”.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Jak zgłosić zdjęcie do konkursu? Autorzy przesyłają zdjęcia drogą internetową w formie plików elektronicznych za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora, www.gok.gminazamosc.pl, w terminie do15.06.2022 r.

 • Kto może wziąć udział w konkursie?
  • Konkurs jest dostępny dla każdego, bez względu na wiek, kto ma dostęp do internetu.
  • Konkurs dla osób pełnoletnich, zamieszkałych wyłącznie na terytorium Polski.
 • Jakie są wymagania wobec zdjęcia konkursowego oraz Autora zdjęcia?
  • Zdjęcie musi być w formacie JPG i rozdzielczości min. 1600 pikseli na dłuższym boku.
  • Autor może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć, ale Jury do pierwszej czwórki zwycięzców może zakwalifikować maksymalnie jedno zdjęcie danego Autora.
  • Autor, przesyłając zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie zdjęcia przez Organizatora na stronach internetowych prowadzonych przez Gminy Zamość w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość.
  • Przesyłając formularzem zdjęcie, Autor oświadcza, że:
   • ma pełne prawo do dysponowania tym zdjęciem,
   • przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego zdjęcia,
   • i te w/w prawa nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej.
  • W razie konieczności Autor przedstawi odpowiednie dowody, potwierdzające stan prawny zgłoszonego zdjęcia. Autor przesyłając zdjęcie do konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte na nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, w związku z publikacją zdjęcia przesłanego przez Autora, ponosi on za to wszelką odpowiedzialność prawną, a także w razie wystąpienia sporu, Autor zobowiązuje się przystąpić, w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, ugodowym i innym, po stronie Organizatora

Uwagi: W sprawach nieuregulowanych regulaminem postępowanie określa organizator – ostateczna interpretacja regulaminu leży po stronie organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Relacja z przebiegu konkursu, w tym dane Zwycięzców i opcjonalnie zwycięskie zdjęcia, zostaną opublikowana w serwisie www.gminazamosc.pl, w gminnym czasopiśmie „Biuletyn Samorządu Gminy Zamość”. Informacja w formie w/w relacji będzie przesłana do mediów lokalnych.