Prośba o szczegółowe informacje dot. projektów dróg gminnych dofinansowanych z tzw. Polskiego Ładu

169

PYTANIE:

Witam! Mam prośbę o podanie szczegółowych informacji odnośnie trzech projektów budowy lub modernizacji dróg gminnych, dla których gmina Zamość dostała dofinansowanie z tzw. Polskiego Ładu. Chodzi o przedstawienie jakich dokładnie odcinków będą dotyczyły prace drogowe (najlepiej ze wskazaniem na mapce), jaki szczegółowy zakres będzie prowadzonych prac oraz w jakim czasie należy się spodziewać fizycznej realizacji tych inwestycji, czyli data rozpoczęcia i przewidywana data zakończenia, a także ewentualnie kiedy będą na to ogłoszone przetargi. Z góry dziękuję za przekazanie takich informacji. Pozdrawiam.

8.06.2022

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

W miesiącu lutym 2022 roku Gmina Zamość złożyła trzy wnioski o dotacje z rządowego programu POLSKI ŁAD – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH edycja II na budowę dróg gminnych. W ostatnich dniach maja na stornie internetowej Wojewody Lubelskiego ukazała się tabela wniosków pozytywnie rozpatrzonych. Są wśród nich trzy poniżej opisane wnioski Gminy Zamość.

Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska. Jest to droga przy Kościele, przedłużenie wykonanej w latach wcześniejszych nawierzchni z kostki brukowej. Przebudowa istniejącej nawierzchni na odcinku ok. 250 mb. Kalkulowany koszt zadania 1 100 000 zł. Dotacja max. 1 026 000 zł (95% kosztów po przetargu). Wykonanie całości prac budowlanych planowane jeszcze w tym roku. Z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac musimy jednak poczekać na promesę Banku Gospodarstwa Krajowego, gdyż w taki sposób udzielana jest dotacja. Do dnia dzisiejszego nie ma informacji o promesach. Zgodnie z procedurą programu mamy maksymalnie 12 miesięcy na realizację zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II. Środkowy odcinek drogi do „Rozdzielni”. Przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej na długości ok. 850 mb. Kalkulowany koszt zadania 1 320 000 zł. Dotacja max. 1 235 000 zł (95% kosztów po przetargu). Wykonanie całości prac budowlanych planowane jest w tym roku. Informacje ws. przetargu jak powyżej.

Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon). Zadanie dotyczy budowy asfaltowej nawierzchni drogi w terenie zabudowanym, na odcinku ok. 330 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3248L. W końcowym odcinku drogi także rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Kalkulowany koszt zadania 1 800 000 zł. Dotacja max. 1 686 250 zł (95% kosztów po przetargu). Wykonanie całości prac budowlanych planowane jest w latach 2022-2023. Postępowanie przetargowe jeszcze w tym roku, ale z jego ogłoszeniem musimy poczekać na promesę Banku.

Łączna dotacja dla Gminy Zamość to kwota 3 947 250 zł, przy kalkulacji kosztów 4 220 000 zł. Udział własny środków budżetu Gminy to więc zaledwie 272 750 zł. Czy jednak taki pozostanie? O tym zdecydują postępowania przetargowe wyboru wykonawców prac budowlanych. Mamy dokumentację, więc będziemy je ogłaszać zaraz po otrzymaniu promes. W obecnych warunkach nie ma możliwości przewidzenia wysokości ofert, a więc kosztów realizacji zadań. Wykonawców jest niewielu, a zadań do realizacji w skali powiatu i województwa bardzo dużo. Będziemy więc mocno przepłacać. Takie są jednak skutki tego co dzieje się w Kraju od jesieni ubiegłego roku.

Na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość tekst powyższy będzie uzupełniony o mapy sytuacyjne.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński

15.06.2022 rok