Odkrywamy talenty poetyckie

119

16 grudnia 2021 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu literacko – poetyckiego „Odkrywamy talenty poetyckie” pod patronatem Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego.
Celem konkursu było uaktywnienie środowiska twórczego, danie szansy osobom, które ukrywają swój dorobek, dotarcie do grupy pisarzy i poetów piszących do szuflady oraz umożliwienie im prezentacji własnych tekstów.
Szanowni Państwo, czytanie poezji jest rzeczą przyjemną, wzbogacającą wewnętrznie, wzruszającą, ale jej ocenianie to już rzecz niezmiernie trudna. Tym bardziej się cieszę, że udało nam się sprawnie i bez kontrowersji wyłonić laureatów tegorocznej edycji konkursu. Wiersze oceniliśmy według czterech kryteriów: wrażenie ogólne, walory artystyczne, łatwość przekazu i przekaz wynikający z treści. Oceniając nie znaliśmy personaliów autorów. Poziom nadesłanych prac był bardzo zróżnicowany. O kolejności nagród decydowały minimalne różnice punktowe.
Na konkurs wpłynęło 10 zestawów wierszy o bardzo różnorodnej treści, formie tematyce i stylistyce. Do oceny merytorycznej zostały dopuszczone wszystkie.
Komisja w składzie: Krystyna Rybińska Smyk – nauczycielka, dziennikarka i działaczka społeczna, Maria Duławska – nauczycielka, poetka, prozaik i publicystka oraz Elżbieta Stankiewicz – dyrektor BPGZ w Mokrem. Oceniła i przyznała następujące miejsca za nadesłane prace literackie:
I miejsce otrzymała – Małgorzata Wołoszyn, dwa II miejsca otrzymały – Danuta Łyś i Anna Zgnilec, III miejsce otrzymała – Krystyna Sikorska. Komisja przyznała trzy wyróżnienia i otrzymali je: Annie Tor, Krzysztofowi Czerwieniec i Edycie Zając.
Według Pani Krystyny Rybińskiej Smyk – wiersze były – „Ciekawe – trochę satyryczne – ujęcie tematów dotyczących wartości w życiu najważniejszych, o których często zapominamy. Szczerość wyznań poetyckich, sprawność językowa i stylistyczna – to dodatkowe walory tych wierszy”.
A także, „oryginalne ujęcie tematów bliskich każdemu mieszkańcowi miejscowości Mokre – świat tu przedstawiony jest ciekawy i wiarygodny. Dodatkowe walory wierszy – to oryginalność, sprawność językowa, „lekkość pióra” humor i dowcip”.
„Tematyka wierszy związana jest z aktualną sytuacją w kraju, społeczeństwie, nieuchronnym przemijaniem i starością, a autorka w bardzo lekki, dowcipny sposób to opisuje. Sprawne rymy, rytm i bogate słownictwo – to dodatkowe walory tych utworów”.
Natomiast Pani Maria Duławska podziękowała, za powierzenie jej Waszych tekstów. „Jestem pod wrażeniem cierpliwości, talentu i dbania o dziedzictwo kulturowe. Cieszę się, że odpowiadacie na apel biblioteki i przekazujecie to „co Wam w duszy gra”. Poezja, to spowiedź duszy, a jej nie można tłamsić. Życzę weny twórczej i zapału do tworzenia kolejnych utworów”.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział. Zachęcamy do tworzenia poezji i dzielenia się nią z czytelnikami. I oczywiście liczymy na wasz udział w kolejnej edycji konkursu poetycko – literackiego.
16 grudnia 2021 korzystając z okazji rozstrzygnięcia dwóch konkursów fotograficznego i konkursu literacko – poetyckiego, miałam ogromną przyjemność złożyć życzenia z okazji zbilżających Świąt i podzielić się opłatkiem z pracownikami, uczestnikami konkursów, naszymi czytelnikami oraz przyjaciółmi biblioteki.

Elżbieta Stankiewicz – Dyrektor BPGZ w Mokrem