Czy i kiedy będzie budowane rondo na skrzyżowaniu Skokówka-Mokre-Żdanów-Zwódne?

144

PYTANIE:

Dzień dobry Panie Wójcie. Chciałbym zadać Panu pytanie odnośnie – czy i kiedy będzie budowane rondo na skrzyżowaniu Skokówka-Mokre-Żdanów-Zwódne ? Drugie moje pytanie to czy planowany jest i kiedy- chodnik od w/w skrzyżowania w kierunku Zwódnego??? Natężenie ruchu jest okrutne i bardzo niebezpieczne. Czekam na odpowiedź z poważaniem. Wyborca.

15.03.2022 r

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt.

Poruszył Pan w e-mailu potrzebę realizacji dwóch ważnych dla Żdanowa, Zwódnego i Gminy inwestycji. Pisząc odpowiedź nie czuję się zbyt komfortowo. Sprawia to świadomość faktu, że w przekazie medialnym Mieszkańcy nie odnajdą tego co poniżej. Nie mówią o tym w publicznych wystąpieniach Politycy i Rząd. Nasza świadomość obywatelska jest więc naznaczona znacznym błędem. O sytuacji w gminnych finansach publicznych z punktu widzenia gmin i podziale zadań pomiędzy trzy szczeble samorządu terytorialnego w Polsce (gmina, powiat, województwo) mówię w trakcie zebrań wiejskich i piszę w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość (w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl) Nie dociera to jednak do świadomości Mieszkańców. Moim zdaniem główny powód takiej sytuacji to niewielka frekwencja w trakcie zebrań i brak potrzeby szerszego zainteresowania uwarunkowaniami realizacji gminnych potrzeb. Także sposób uprawiania polityki w Polsce. Kilka dni temu brałem udział w zebraniu sprawozdawczym jednego z dużych gminnych Stowarzyszeń. Na sali obrad kilkadziesiąt Osób – nie byłem sam spośród osób publicznych, Mieszkańców Gminy. Niestety, wypowiedzi Osób publicznych zabierających głos w dyskusji i brak głosu Innych spośród Nich nie pozwalają mi inaczej spojrzeć za zagadnienie.

Przystąpmy jednak do konkretów. Inwestycje o których pisze Pan w e-mailu nie należą do kategorii zadań Gminy Zamość. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej nr 849 i powiatowej nr 3248L to zadanie Samorządu Województwa Lubelskiego. Budowa chodnika przy wspomnianej drodze powiatowej nr 3248L to zadanie Samorządu Powiatu Zamojskiego. W przypadku pierwszego zadania nie mam żadnej wiedzy o planowanych przez Województwo zamiarach inwestycyjnych. O budowie chodnika natomiast mówi się od co najmniej kilku lat. Powiat nie podejmuje jednak sam decyzji inwestycyjnej, czekając na gminną inicjatywę 50% udziału w kosztach zadania. Taka sytuacja jest prawnie możliwa. Wójt i Rada Gminy mogą podjąć decyzje o przekazanie Powiatowi środków finansowych budżetu gminnego jako dotacji na realizację powiatowego zadania. Trzeba jednak pamiętać, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na zadnia za których realizację odpowiada Gmina. Dzisiejsza ocena możliwości i skutków tego typu decyzji wygląda zupełnie inaczej niż na początku samorządowej kadencji lat 2018-2023. Skrótowo sytuacja w finansach budżetu Gminy 2022 roku wygląda następująco – stan z 24 lutego. Dochody bieżące własne w stosunku do wykonania roku 2021 są mniejsze o 7 185 249 zł. Wydatki bieżące własne (bez inwestycji) są większe o 7 319 974 zł. Różnica pomiędzy całością dochodów i wydatków bieżących własnych (nadwyżka operacyjna) to środki na spłatę rat kredytów i pieniądze własne na inwestycje. Obecnie w budżecie 2022 roku to kwota zaledwie 231 270 zł, a spłata rat kredytów to 6 333 000 zł. Nie mamy więc środków z dochodów bieżących na inwestycje i drugi rok ratujemy się pieniędzmi świadomie nie wydanymi w roku poprzednim. Co spowodowało taką sytuację? Pierwszy powód to inflacja i wzrost kosztów wszelkich zakupów i usług, energii, gazu, itp. Drugi bardzo poważny problem to zmniejszenie dochodów bieżących własnych przekazywanych Gminie z budżetu Państwa. Udziały w podatkach PIT i CIT oraz subwencje to łącznie 67 – 69% wszystkich dochodów bieżących własnych gminnego budżetu. To główne źródło dochodów budżetowych w 2022 roku jest w stosunku do wykonania 2021 roku mniejsze o 7 696 893 zł. Takiej sytuacji w zarządzaniu gminnymi finansami nie pamiętam. W tych warunkach trzeba podejmować decyzje budżetowe 2022 roku i kolejnych lat. Wspomnę o zadaniach dotyczących Żdanowa i sąsiednich Sołectw. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Żdanowie – 1 344 000 zł, budowa chodnika przy ul. Targowej w Skokówce – 725 000 zł. To planowane wydatki budżetu 2022 roku. Oprócz tego są już podjęte decyzje dotyczące wydatków inwestycyjnych kolejnych lat. Budowa drogi „biały wygon” w Żdanowie – 1 800 000 zł (z ewentualną dotacją programu rządowego 1 686 250 zł). W kolejce na pieniądze czeka dokumentacja i pozwolenie na budowę ul. Ogrodniczej w Skokówce (część północna przy Delikatesach Centrum). Są też inne wnioski i potrzeby Mieszkańców tej części Gminy. Nie odpowiedziałem jeszcze na mało przyjemną treść e-maila w sprawie budowy kanalizacji w sołectwie Zwódne. Mieszkańcy Żdanowa i Skokówki czekają na budowę co najmniej siedmiu dróg osiedlowych. Fundusz Sołecki 2022 roku, a więc pieniądze o których przeznaczeniu decydują Mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich to 1 361 786 zł, a przyszłego roku 1 462 758 zł. To wszystko są zadnia własne Gminy.

Powyższy tekst jest tylko skrótowym obrazem dylematów przy podejmowaniu samorządowych decyzji i zawężoną odpowiedzią na możliwości realizacji pilnych potrzeb inwestycyjnych. Wiem, że nie buduje to optymizmu. Uważam jednak za swój obowiązek przekazywanie rzetelnej wiedzy o stanie gminnych spraw. Obraz polskich sołectw i miasteczek zmieniamy dopiero od 32 lat. Popatrzmy jak w tym czasie zmieniło się nasze otoczenie, jak zmieniła się Gmina Zamość. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i potrzeb. Rozmawiajmy o tym, poszukujmy rozwiązań, łączmy się w działaniu dla wspólnego dobra, poszerzajmy naszą obywatelska świadomość. To podstawa samorządowej demokracji w Polsce. Zapraszam na zebranie wiejskie Mieszkańców Żdanowa i innych gminnych Sołectw. Jak każdego roku, będą one w końcówce sierpnia i we wrześniu.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński

23 marca 2022 roku