Co było przyczyną żółtej wody z wodociągu?

45

PYTANIE:

26.10.2022 miejscowość Wólka Wieprzecka. Po południu po powrocie z pracy zrobiłam pranie białych rzeczy i proszę zgadnąć jakie wyjęłam z pralki? Żółto pomarańczowe!!!!! Wszystkie rzeczy zniszczone. Trzy pytania: 1. co było przyczyną żółtej wody z wodociągu 2. gdzie była informacja ostrzegająca o tym fakcie 3. kto mi zwróci koszty??? …………………….

26.10.2022

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za kontakt e-mail.

O sytuacji związanej z jakością wody pochodzącej z ujęcia w Wólce Wieprzeckiej pisałem już kilkakrotnie w odpowiedziach na e-maile. Mówiłem także o tym podczas zebrań wiejskich i obrad sesji Rady Gminy Zamość. Ujęcie wody w Wólce Wieprzeckiej jest pierwszym wybudowanym w Gminie, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. Podobnie sieć wodociągowa w Wólce Wieprzeckiej i Skaraszowie. Obecne problemy z jakością wody są prawdopodobnie z tym związane. Według informacji jakie otrzymuję obecnie od służb komunalnych ta właśnie sieć wodociągowa jest mocno poddana skutkom odkładania się żelaza. Zawartość żelaza w wodzie ze wspomnianego ujęcia w latach jego budowy mieściła się w prawnych normach. Nie budowano więc wówczas stacji uzdatniania wody. Nie przewidziano wówczas tego co może wydarzyć się po 25 latach użytkowania sieci w sytuacji gdy pobór wody nie jest zbyt duży. Co można z tym teraz zrobić? Każde rozwiązanie jest długie w realizacji i efekty niepewne. W 2020 roku oddaliśmy do użytku nowe ujęcie wody w Żdanówku. W ubiegłym roku opracowaliśmy dokumentację budowy sieci wodociągowej łączącej nową sieć w Żdanówku z siecią w Zarzeczu. Kalkulacja kosztów realizacji zadnia to 2 000 000 zł. W lutym tego roku złożyliśmy wniosek o dotację na realizację zadania w konkursowym naborze wniosków rządowego programu POLSKI ŁAD-FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Wniosek rozpatrzono pozytywnie – mamy zapewnienie środków programu w kwocie 1 960 000 zł. W przyszłym roku wykonamy technicznie to zadanie. Nie załatwia jednak sprawy do końca. Ujęcie w Żdanówku nie zastąpi tego w Wólce Wieprzeckiej. Będą jednak pewne możliwości manewru. Konieczna jest budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w Wólce Wieprzeckiej. W ramach budżetów Gminy lat 2022-2023 roku opracowujemy dokumentację projektową. Umowa z wykonawcą już podpisana – termin wykonania – maj 2023 rok. Dopiero później i po pozyskaniu koniecznych pozwoleń będzie można myśleć o technicznym wykonaniu zadania – budowie stacji uzdatniania wody. Trzeba oczywiście znaleźć na to pieniądze. Wierzę, że będzie to 2024 rok. Mogę Pana zapewnić, że rozwiązanie problemu z jakością wody w tej części Gminy jest obecnie jednym z priorytetów samorządowych decyzji. Wiem, że to co napisałem nie brzmi zbyt ciekawie. Uwarunkowania podejmowania samorządowych decyzji i zarządzania tym co gminne (publiczne) są jednak skomplikowane – szczególnie teraz, w warunkach budżetów gminy lat 2022 – 2023. Będę o tym pisał w najbliższych tygodniach. Proszę szukać materiałów na www.gminazamosc.pl i w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
16.11.2022 r.