Budowa kolei – aktualne informacje dot. planowanej inwestycji

12463

O projekcie   Mapa przebiegu   Pomiary lotnicze   Roboty geologiczne
Mapa badań   Wykaz nieruchomości objętych badaniami   Opinia Wójta Gminy Zamość
Petycja Wójta Gminy Zamość   Stanowisko Rady Gminy Zamość   Protest Mieszkańców
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na Stanowisko Rady Gminy Zamość
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego    Pismo Wójta Gminy Zamość w sprawie terenów chronionych
Opinia Wójta Gminy Zamość w sprawie wariantów CPK
Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych
Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego    Zawiadomienie o rozpoczęciu robót geologicznych
Pismo przewodnie    Stanowisko 1 spółki CPK    Stanowisko 2 spółki CPK

W dniu 19.05.2022 r. w Świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne z udziałem przedstawicieli firmy Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA, która na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”. W jego trakcie bardzo licznie przybyli Mieszkańcy Gminy Zamość zgłosili wiele obaw i pytań dotyczących zapowiadanej inwestycji. Wszystkie zaprezentowane warianty budowy linii kolejowej nr 56, bardzo mocno ingerują w gęsto zamieszkałe, podmiejskie obszary Gminy. Każdy z nich zakłada niszczenie istniejącej zabudowy osiedlowej i gminnej infrastruktury. W następstwie Wójt Gminy Zamość, Rada Gminy Zamość i Mieszkańcy poparci przez Sołtysów zajęli swoje negatywne pisemne Stanowiska wobec zaproponowanych wariantów przebiegu projektowanej linii kolejowej, które zostały przekazane m.in. inwestorowi, firmie projektowej i parlamentarzystom z Zamojszczyzny.

UWAGA! Informujemy, że w Gminie Zamość będą prowadzone badania geofizyczne i roboty geologiczne w związku z projektowaną inwestycją. Badania mają na celu rozpoznanie budowy geologicznej wzdłuż odcinków pomiarowych oraz określenie warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji.