Złote Gody

210

Wójt Gminy Zamość informuje, że w miesiącu marcu zamierza wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o uhonorowanie Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
W związku z powyższym prosi się Pary Małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1971 roku, lub wcześniej a nie zostały dotychczas uhonorowane Medalem o kontakt z pracownikami ewidencji ludności.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 84 639 29 59, wew. 49 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zamość pokój nr 1 lub 12, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, w godz. 7.30-15.30 do dnia 15 marca 2021r.

Dnia 02 marca 2021 roku.